עיריית רחובות
מערכת לניהול מאגרי יועצים וספקים

עיריית רחובות (להלן "העירייה") מזמינה יועצים בתחומים שונים, להציע את מועמדותם באופן מקוון - אך ורק באמצעות מערכת זו, להיכלל במאגר היועצים שהיא מנהלת לצורך התקשרויות ללא מכרז, לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון מיוחדים על פי סעיף 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987.

ראו באתר האינטרנט של העירייה ובקישור זה נוהל מחייב בנושא.

תחומי ההתמחות הנדרשים לעירייה ופתוחים להרשמה, תנאי הסף והמועד האחרון להגשת בקשה להכללה במאגר לכל תחום התמחות- מוצגים בתחתית דף זה !

יובהר כי הליך זה אינו מכרז ו/או נוהל הצעות מחיר ואין בו כדי להוות התחייבות כלשהי של העירייה להתקשר עם מי מהמציעים שיגישו את מועמדותם להיכלל במאגר.

המערכת מותאמת לגלישה בדפדפנים  Google Chrome  ובנוסף Microsoft Edge ו- Safariשימוש בדפדפנים אחרים אינו רצוי ועלול לשבש את תהליך ההרשמה.

ניתן לפנות לסיוע בכל סוגיה טכנית הקשורה להצעת המועמדות, באמצעות טופס הנמצא בקישור "תמיכה טכנית" בתחתית עמוד זה. 

רישום וכניסת
ספקים

שלום.  כתובת ה- IP שלך 34.204.174.110. להמשך תהליך הרישום יש להצטייד במכשיר טלפון סלולרי ובמספר ע"מ/ח"פ/ע"ר/ש"ר. לחיצה על כפתור "כניסה" מהווה אישור כי קראת והסכמת לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות כפי שמופיעים בתחתית כל עמוד באתר זה
החלפת מספר לכניסה

תחומי מומחיות פתוחים להרשמה

יועץ בתחום אשפה וניקיון
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית
 • בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בעבודה בלכל הפחות 5 רשויות מקומיות, בכתיבה ובהטמעה של תכניות בתחום נקיון, פינוי אשפה ופינוי גזם
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יעוץ בתחום איכות הסביבה
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית
 • בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בייעוץ לרשויות מקומיות בנושאים הנוגעים לאיכות הסביבה
 • נסיון מוכח בקיום פעילויות הדרכה בתחום במוסדות חינוך
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
מחזור והפחתת פסולת התמחות בקומפוסטרים והדרכה במוסדות חינוך
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית
 • בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בייעוץ ללפחות ל- 5 רשויות מקומיות בתחומים מחזור, הפחתת פסולת, קומפוסטרים
 • נסיון מוכח בקיום פעילויות הדרכה בתחום במוסדות חינוך
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
סדנאות והרצאות בנושא גינון
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית בתחום
 • ניסיון במתן ייעוץ בתחום ל- 3 רשויות מקומיות לפחות, במהלך 3 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
סדנאות והרצאות קיימות, פסולת,טבע עירוני
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית בתחום
 • ניסיון במתן ייעוץ בתחום ל- 3 רשויות מקומיות לפחות, במהלך 3 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
תכנון סביבתי /פיתוח עירוני מקיים
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית לתחום הייעוץ הנדרש
 • המועמד הינו בעל תעודת רישום בפנקס האדריכלים והמהנדסים, ככל שקיים צורך בתחום הרלוונטי
 • נסיון מוכח של ביצוע עבודות בתחום ב-3 רשויות מקומיות לפחות ב- 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022

יועץ בענייני הנחות והפחתות מארנונה
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית
 • ניסיון רלוונטי במתן ייעוץ בענייני הנחות והפחתות מארנונה בתחום ב-שתי רשויות מקומיות לפחות ב- 3 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועץ בתחום הגדלות והפחתות צווי ארנונה
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית
 • ניסיון רלוונטי בהגדלות והפחתות צווי ארנונה ב-שתי רשויות מקומיות לפחות ב- 3 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועץ לטפולים בהשגות ועררים
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית
 • ניסיון רלוונטי לטפול בהשגות ועררים ב-שתי רשויות מקומיות לפחות ב- 3 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועץ למדידות שטחים והגדלות חיובי ארנונה
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית
 • ניסיון רלוונטי במדידות שטחים והגדלות חיובי ארנונה ב-שתי רשויות מקומיות לפחות ב- 3 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועץ למכרז ביצוע סקר נכסים
תנאי סף:
 • בעל השכלה רלוונטית
 • בעל ניסיון בביצוע סקר נכסים עבור 3 עיריות לפחות ב- 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022

בדיקת בטיחות במוסדות חינוך
תנאי סף:
 • השכלה רלבנטית
 • רישוי רלבנטי
 • ניסיון של 3 שנים לפחות, במתן שירות ל -3 רשויות מקומית לכל הפחות, בתחום בדיקות בטיחות במוסדות חינוך
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
בטיחות למוסדות חינוך
תנאי סף:
 • תואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחום
 • ניסיון מוכח של 5 שנים בתחום
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועץ בטיחות
תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • עברו 3 שנים לפחות מיום הרישום (36 חודשים)
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועץ/ ממונה בטיחות בעבודה
תנאי סף:
 • בעל תעודה המעידה על הכשרה מתאימה כממונה בטיחות בעבודה,תעודת עורך סקרי בטיחות במוסדות חינוך, הכשרה כממונה בטיחות בארועים טעוני רישוי.
 • ניסיון של 3 שנים לפחות, במתן שירות ל -3 רשויות מקומית לכל הפחות, בתחום בטיחות בעבודה
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
מתכנן ויועץ בטיחות אש ומניעתה
תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • 3 שנים לפחות מיום הרישום (36 חודשים)
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022

יועץ להשבת כספים לעירייה מחברות הביטוח וביטוח לאומי בגין תשלום לעובדים שנעדרו מפאת תאונות עבודה (הטבה)
תנאי סף:
 • תעודות השכלה רלוונטיות
 • רישוי מקצועי
 • נסיון מוכח בביצוע מוצלח של עבודות בתחום הייעוץ ב-3 רשויות מקומיות לפחות ב- 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועץ לשירותי ניהול וליווי פרויקט , תיעוד ממוחשב של מסמכים בתחום האגרות וההיטלים בעירייה
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית
 • נסיון בביצוע פרויקט דומה בלכל הפחות 3 עיריות ב- 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
שמאי רכב
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית
 • רישוי מקצועי
 • נסיון מקצועי של 3 שנים לכל הפחות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
שמאי רכוש
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית
 • רישוי מקצועי
 • נסיון מקצועי של 3 שנים לכל הפחות בעבודה מול רשויות מקומיות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022

אפיון מחסני חירום עירוניים
תנאי סף:
 • בעל ניסיון וביצוע של לפחות תפקיד אחד של אל"מ ומעלה בצהל
 • נסיון כמנכ"ל או סמנכ"ל ברשות מקומית גדולה ( מעל 100000 תושבים )
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
אפיון מרכזי הפעלה ומוקדים עירוניים בחירום
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית
 • בעל ניסיון וביצוע של לפחות תפקיד אחד של אל"מ ומעלה בצהל או מנכ"ל או סמנכ"ל ברשות מקומית גדולה ( מעל 100000 תושבים )
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועץ למוכנות לשעת חירום
תנאי סף:
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי/תעודות המעידות על הכשרה מתאימה
 • ניסיון של 3 שנים לפחות, בייעוץ ל 3 רשויות מקומית לכל הפחות, בנושא מוכנות לשעת חירום
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועץ למוכנות לשעת חירום בתחום מים וביוב
תנאי סף:
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי/תעודות המעידות על הכשרה מתאימה
 • ניסיון של 3 שנים לפחות, בייעוץ ל 3 רשויות מקומית לכל הפחות, בנושא מוכנות לשעת חירום
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועץ מרכיבי ביטחון טכנולוגים
תנאי סף:
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי/תעודות המעידות על הכשרה מתאימה
 • ניסיון של 3 שנים לפחות, בייעוץ ל 3 רשויות מקומית לכל הפחות, בנושא מרכיבי ביטחון טכנולוגיים
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
ליווי והכוונה של מטה המל"ח למוכנות לביקורת מל"ח
תנאי סף:
 • בעל ניסיון וביצוע של לפחות תפקיד אחד של אל"מ ומעלה בצהל
 • מנכ"ל או סמנכ"ל ברשות מקומית גדולה ( מעל 100000 תושבים )
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
מבנה ארגוני בחירום
תנאי סף:
 • בעל ניסיון וביצוע של לפחות תפקיד אחד של אל"מ ומעלה בצהל
 • מנכ"ל או סמנכ"ל ברשות מקומית גדולה ( מעל 100000 תושבים )
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
נהלי חירום עירוניים
תנאי סף:
 • בעל ניסיון וביצוע של לפחות תפקיד אחד של אל"מ ומעלה בצהל
 • מנכ"ל או סמנכ"ל ברשות מקומית גדולה ( מעל 100000 תושבים )
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022

אגרונום/יועץ מומחה בתחום העצים + עריכת סקרי עצים
תנאי סף:
 • בעל תואר אקדמי שני ויותר (MSc, MA )שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ באחד או יותר מהתחומים הבאים: מדעי החיים, מדעי הסביבה, מדעי בעלי החיים, לימודי סביבה, זואולוגיה, אקולוגיה, ניהול/מדיניות, הנדסאי נוף אדריכל נוף
 • נסיון מוכח של ביצוע עבודות בתחום ב-3 רשויות מקומיות לפחות ב- 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
אקולוג
תנאי סף:
 • בעל תואר אקדמי שני לפחות: MSc, MA שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ באחד או יותר מהתחומים הבאים: מדעי החיים, מדעי הסביבה, מדעי בעלי החיים, לימודי סביבה, זואולוגיה, אקולוגיה, ניהול/מדיניות משאבי טבע וסביבה, הנדסה סביבתית, הנדסה אזרחית, גיאוגרפיה, לימודי מדבר, מדעי החקלאות, תכנון ערים, אדריכלות נוף. יתרון יינתן לבעל תואר אקדמי שני שסיים תזה בתחום האקולוגיה
 • נסיון מוכח של ביצוע עבודות בתחום ב-3 רשויות מקומיות לפחות ב- 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועץ בתחום כתיבת מכרזים עבור מתכננים בתחום גנים ונוף (כ"א)
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית
 • נסיון מוכח של כתיבת מכרזים עבור מתכננים במגוון נושאים הקשורים לתחום גנים ונוף
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועצים / מתכננים בתחום מתקני אקסטרים וכדומה: ("פאמפ טראק", "סקייט פארק", "פרקור", "נינג'ה", גלגיליות, אופניים, וכו')
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית
 • המועמד הינו בעל תעודת רישום בפנקס האדריכלים והמהנדסים, ככל שקיים צורך בתחום הרלוונטי
 • נסיון מוכח של ביצוע עבודות בתחום ב-3 רשויות מקומיות לפחות ב- 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועצים בתחום אגרונומיה: (הגנת הצומח, מחלות ומזיקים, קרקע, עצים וכו'...)
תנאי סף:
 • המועמד הינו בעל תעודת הכשרה והשכלה בתחום המבוקש
 • המועמד הינו בעל תעודת רישום בפנקס האדריכלים והמהנדסים, ככל שקיים צורך בתחום הרלוונטי
 • נסיון מוכח של ביצוע עבודות בתחום ב-3 רשויות מקומיות לפחות ב- 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
עריכת מכרזים וסקרים בתחום הפיתוח הנופי
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית
 • השירות יכלול מתן מענה מקצועי ע"י בעלי מקצוע כגון: מהנדסים, עורכי דין, רואי חשבון ומנהלי כספים, מהנדסי סביבה, מנהלים לוגיסטיים וקציני רכב, אנשי תפעול ועוד בעלי תפקידים כפי שידרש
 • נסיון מוכח של ביצוע עבודות בתחום ב-3 רשויות מקומיות לפחות ב- 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
תיאום פיקוח וניהול פרויקטים בתחום הפיתוח הנופי
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית לתחום הייעוץ הנדרש
 • המועמד הינו בעל תעודת רישום בפנקס האדריכלים והמהנדסים, ככל שקיים צורך בתחום הרלוונטי
 • נסיון מוכח של ביצוע עבודות בתחום ב-3 רשויות מקומיות לפחות ב- 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
תכנון מזרקות ומתקני מים
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית לתחום הייעוץ הנדרש
 • המועמד הינו בעל תעודת רישום בפנקס האדריכלים והמהנדסים
 • נסיון מוכח של תכנון מזרקות מים ב-3 רשויות מקומיות לפחות ב- 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
תכנון מערכות השקיה
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית לתחום הייעוץ הנדרש
 • המועמד הינו בעל תעודת רישום בפנקס האדריכלים והמהנדסים, ככל שקיים צורך בתחום הרלוונטי
 • נסיון מוכח של ביצוע עבודות בתחום ב-3 רשויות מקומיות לפחות ב- 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022

יועץ ל- UX ו- UI
תנאי סף:
 • ידע מקצועי בתחום חווית המשתמש וממשק משתמש;
 • ניסיון מוכח של ניסיון של שנתיים לפחות במתן שירותי ייעוץ בתחום UX/UI
 • רישוי/הסמכות רלבנטיים להתמחות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועץ ל- הנגשת מסמכים באינטרנט
תנאי סף:
 • בעל הסמכה מקצועית כיועץ נגישות מורשה לנגישות השירות. עליו לעמוד בתנאי אותם קובע החוק, בין היתר, קורס מורשי נגישות השירות, הכשרות מקצועיות, עמידה בבחינות ורישום בפנקס מורשי נגישות השירות המנוהל ע"י משרד הכלכלה
 • ניסיון מוכח של ניסיון של 4 שנים לפחות בתחום. תינתן עדיפות ליועצים בעלי נסיון מוכח בתחום במגזר המוניציפאלי
 • רישוי/הסמכות רלבנטיים להתמחות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועצי דיגיטל ורשתות חברתיות
תנאי סף:
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ממוסד מוכר.
 • ניסיון מוכח בניהול פלפטורמות דיגיטליות שונות כמו פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב ועוד מול חברות עסקיות ו/או ציבוריות ו/או עיריות/מועצות מקומיות
 • הצגת קמפיינים מוצלחים שנעשו בעבר לחברות, עיריות, מועצות, גופים פרטיים ו/או ציבוריים. יכולת יוזמה, יצירה וניהול תוכן. הזנת תכנים ועדכון שוטף של כל הפלטפורמות הדיגיטליות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועצים למתן שירותי מיתוג לעירייה
תנאי סף:
 • חברה המתמחה במיתוג מוצרים, סוגי שירותים שונים, גופים פרטיים וציבוריים. נדרשת השכלה רלוונטית בתחום
 • ניסיון מקצועי מוכח במתן שירותי מיתוג ל-3 ערים לפחות ב- 3 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יחסי ציבור
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית בתחום
 • ניסיון מקצועי מוכח במתן ייעוץ בתחום יחסי ציבור ל-3 ערים לפחות ב- 3 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022

אדריכל - שרטט / עורך תכניות מצומצמות / עורך הדמיות
תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף אדריכלות ו/או רישום במרשם ההנדסאים והטכנאים כהנדסאי אדריכלות ו/או כהנדסאי בניין
 • רישיון מקצועי בתוקף
 • שנה אחת לפחות מיום הרישום (12 חודשים)
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
אדריכל - תכנון מפורט של מבנה מורכב
תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף אדריכלות 
 • רישיון מקצועי בתוקף
 • 3 שנים לפחות מיום הרישום (36 חודשים)
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
אדריכל - תכנון מפורט של מבנה פשוט
תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף אדריכלות 
 • רישיון מקצועי בתוקף
 • שנה אחת לפחות מיום הרישום (12 חודשים)
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
אדריכלות נוף
תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף אדריכלות נוף
 • רישיון מקצועי בתוקף
 • עברו 3 שנים לפחות מיום הרישום (36 חודשים)
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
בודק חשמל סוג 2
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית לתחום הייעוץ הנדרש
 • הנדסאי חשמל שבידו דיפלומה המאושרת ע”י מה”ט הרשום במדור חשמל בפנקס ההנדסאים בעל רישיון מסוג חשמלאי הנדסאי
 • נסיון מוכח של ביצוע עבודות בתחום ב-3 רשויות מקומיות לפחות ב- 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
בקרת חשבונות קבלן סופיים ובקשות לשינויים הנדסיים בפרוייקטי בניה ופיתוח
תנאי סף:
 • רו"ח – בעל רישיון ישראלי לעסוק בראיית חשבון מטעם מועצת רואי חשבון בישראל ו/או כלכלן – בעל תואר ראשון בכלכלה ו/או מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף הנדסה אזרחית
 • בעל נסיון של 3 שנים לפחות (בין השנים 2009-2019) במתן שירותי בקרה על פרוייקטי בניה ו/ או פיתוח ו/ או תשתיות כראש צוות בקרה ו/ או במתן שירותי ניהול פרוייקט בשלב ביצוע כמנהל פרוייקט ראשי; בעל נסיון במתן שירותי בקרה על פרוייקטי בניה ו/ או פיתוח ו/ או תשתיות בשלב ביצוע כמנהל פרוייקט ראשי ו/או כראש צוות בקרה בלפחות 2 פרוייקטי בניה ו/ או פיתוח ו/ או / תשתיות אשר ביצועם הושלם במהלך 10 שנים שקדמו למועד הגשת קול קורא זה בהיקף כספי של 5 מליון ₪ לפחות כל אחד
 • בעל נסיון של 3 שנים לפחות בבדיקת חשבונות קבלן סופיים בלפחות 2 פרוייקטי בניה או פיתוח או תשתיות אשר ביצועם הושלם במהלך 5שנים שקדמו לפרסום קול קורא זה בהיקף כספי של 5 מליון לפחות כל אחד
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
גיאולוג
תנאי סף:
 • השכלה אקדמית רלוונטי
 • רישיון מקצועי בתוקף
 • נסיון מקצועי בתחום של 3 שנים לפחות ממועד הרישום
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
הכנת אומדנים לצורך הסכמי פיתוח בהתאם לסעיף 198 א לפקודת העיריות
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית לתחום
 • מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף הנדסה אזרחית ו/או שמאי מקרקעין בעל רשיון תקף מלשכת השמאים ו/ או כלכלן ו/ או רו"ח בעל רשיון תקף מלשכת רו"ח
 • בעל נסיון מוכח של שנתיים לפחות בין השנים 2010-2020 במתן שירותי הכנת אומדנים עבור עלויות מבני ציבור / עלויות פיתוח במרחב ציבורי עבור רשויות מקומיות על המועמד להציג המלצות מטעם רשות מקומית בקשר לנסיונו המקצועי בעריכת אומדנים.
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
חשמלאי בודק סוג 3(מהנדס בודק)
תנאי סף:
 • בעל תואר מהנדס חשמל בתחום זרם חזק -ח
 • חובה,רישום בפנקס המהנדסים -בענף הנדסת חשמל ,מדור- חשמל ,רישיון חשמלאי בודק סוג 3 מטעם משרד העבודה והתעסוקה
 • ניסיון של 5שנים לפחות בבדיקת מתקני חשמל פרטיים/ציבוריים ,הצגת ניסיון מוכח ,בעבודה עם חברות ציבוריות ורשויות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועץ אינסטלציה/ תברואה
תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • 3 שנים לפחות מיום הרישום (36 חודשים)
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועץ אקוסטיקה
תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • עברו 3 שנים לפחות מיום הרישום (36 חודשים)
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועץ בנושא תכנון מערכות השקייה ופיקוח על עבודות אחזקת גנים ופיתוח גנים
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית לתחום הייעוץ הנדרש
 • המועמד הינו בעל תעודת רישום בפנקס האדריכלים והמהנדסים, ככל שקיים צורך בתחום הרלוונטי
 • נסיון מוכח של ביצוע עבודות בתחום ב-3 רשויות מקומיות לפחות ב- 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועץ בתחום מבנים מסוכנים (קונסטרוקטור)
תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • רישיון מקצועי בתוקף
 • 3 שנים לפחות מיום הרישום (36 חודשים)
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועץ לאיטום ובידוד מבנים
תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • עברו 3 שנים לפחות מיום הרישום (36 חודשים)
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועץ לבדיקות ת"י לרעידות אדמה לבקשות תמ"א
תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • רישיון מקצועי בתוקף
 • 3 שנים לפחות מיום הרישום (36 חודשים)
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועץ לחסכון באנרגיה/התייעלות אנרגטית
תנאי סף:
 • מהנדס חשמל
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • 3 שנים לפחות מיום הרישום (36 חודשים)
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועץ למערכות סניטריות
תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • עברו 3 שנים לפחות מיום הרישום (36 חודשים)
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועץ לתכנון סטטוטורי
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית לתחום
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף אדריכלות או בעלי תואר שני בתחום תכנון ערים ואזורים
 • ניסיון מוכח בניהול תכנון סטטוטורי ו/או תכנון לביצוע לפרויקטים הדורשים ניהול תכנון לשלב הסטטוטורי וכן לשלב תכנון לביצוע פרויקטים עירוניים, ב- 3 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועץ מיגון
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית לתחום הייעוץ הנדרש
 • המועמד הינו בעל תעודת רישום בפנקס האדריכלים והמהנדסים, ככל שקיים צורך בתחום הרלוונטי
 • נסיון מוכח של ביצוע עבודות בתחום ב-3 רשויות מקומיות לפחות ב- 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועץ מיזוג אוויר
תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • עברו 3 שנים לפחות מיום הרישום (36 חודשים)
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועץ מים וביוב
תנאי סף:
 • מהנדס מים / ביוב/ אזרחי/ התמחות בתחום הידרולוגיה, תכנון, פיקוח, אספקת מים וביוב, תשתיות מים וביוב
 • רישיון מקצועי בתוקף, רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • 5 שנים לפחות מיום הרישום (60 חודשים)
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועץ נגישות מתו"ס
תנאי סף:
 • רישום בפנקס מורשי נגישות מתו"ס (מבנים, תשתיות וסביבה) ו/או רישום בפנקס מורשי נגישות השירות
 • רישיון מקצועי בתוקף
 • 3 שנים לפחות מיום הרישום (36 חודשים)
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועץ נגישות שירות
תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • רישיון מקצועי בתוקף
 • 3 שנים לפחות מיום הרישום (36 חודשים)
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועץ ניקוז
תנאי סף:
 • מהנדס מים התמחות בתחום הידרולוגיה, ניקוז דרכים, אספקת מים וביוב
 • רישיון מקצועי בתוקף, רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • 5 שנים לפחות מיום הרישום (60 חודשים)
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועץ קרינה
תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • רישיון מקצועי בתוקף, לרבות רישיון הסמכה בתוקף לביצוע מדידת קרינה.
 • 3 שנים לפחות מיום הרישום (36 חודשים)
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועץ קרקע וביסוס
תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • עברו 3 שנים לפחות מיום הרישום (36 חודשים)
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועץ שימור מבנים (כולל הכנת נספחי שימור לתכניות)
תנאי סף:
 • רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • רישיון מקצועי בתוקף למהנדס/אדריכל
 • לרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים-5 שנים לפחות מיום הרישום (60 חודשים). לבעלי תואר אקדמי ראשון באגרונומיה- 5 שנים לפחות מיום הזכאות לתואר (60 חודשים).
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועץ תרמי
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית לתחום הייעוץ הנדרש
 • המועמד הינו בעל תעודת רישום בפנקס האדריכלים והמהנדסים, ככל שקיים צורך בתחום הרלוונטי
 • נסיון מוכח של ביצוע עבודות בתחום ב-3 רשויות מקומיות לפחות ב- 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
ייעוץ בתחום הצללות ומתקני משחק
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית בתחום
 • נסיון מקצועי מוכח בביצוע 3 עבודות ייעוץ בנושא ברשויות מקומיות - ב-3 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יעוץ בנושא האלומיניום
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית לתחום הייעוץ הנדרש
 • המועמד הינו בעל תעודת רישום בפנקס האדריכלים והמהנדסים, ככל שקיים צורך בתחום הרלוונטי
 • נסיון מוכח של ביצוע עבודות בתחום ב-3 רשויות מקומיות לפחות ב- 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יעוץ בתחום בנייה ירוקה
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית לתחום הייעוץ הנדרש
 • המועמד הינו בעל תעודת רישום בפנקס האדריכלים והמהנדסים, ככל שקיים צורך בתחום הרלוונטי
 • נסיון מוכח של ביצוע עבודות בתחום ב-3 רשויות מקומיות לפחות ב- 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יעוץ בתחום האיטום
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית לתחום הייעוץ הנדרש
 • המועמד הינו בעל תעודת רישום בפנקס האדריכלים והמהנדסים, ככל שקיים צורך בתחום הרלוונטי
 • נסיון מוכח של ביצוע עבודות בתחום ב-3 רשויות מקומיות לפחות ב- 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יעוץ בתחום התאורה
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית לתחום הייעוץ הנדרש
 • המועמד הינו בעל תעודת רישום בפנקס האדריכלים והמהנדסים, ככל שקיים צורך בתחום הרלוונטי
 • נסיון מוכח של ביצוע עבודות בתחום ב-3 רשויות מקומיות לפחות ב- 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יעוץ בתחום מתקני ספורט
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית לתחום הייעוץ הנדרש
 • המועמד הינו בעל תעודת רישום בפנקס האדריכלים והמהנדסים, ככל שקיים צורך בתחום הרלוונטי
 • נסיון מוכח של ביצוע עבודות בתחום ב-3 רשויות מקומיות לפחות ב- 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יעוץ בתחום ציפויים קשיחים (יועץ אבן חוץ)
תנאי סף:
 • המועמד הינו בעל תעודת רישום בפנקס האדריכלים והמהנדסים, ככל שקיים צורך בתחום הרלוונטי. לגבי מועמד שהינו תאגיד - המועמד יודיע מי הגורם האחראי מטעמו לייצג את המועמד במאגר, והוא יהיה בעל תעודת רישום כאמור של אותו גורם בתחום הרלוונטי.
 • המועמד הינו בעל תעודת רישום בפנקס האדריכלים והמהנדסים, ככל שקיים צורך בתחום הרלוונטי
 • נסיון מוכח של ביצוע עבודות בתחום ב-3 רשויות מקומיות לפחות ב- 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יעוץ לתכנון סביבתי
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית לתחום הייעוץ הנדרש
 • המועמד הינו בעל תעודת רישום בפנקס האדריכלים והמהנדסים, ככל שקיים צורך בתחום הרלוונטי
 • נסיון מוכח של ביצוע עבודות בתחום ב-3 רשויות מקומיות לפחות ב- 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יעוץ תנועה, כבישים ותחבורה
תנאי סף:
 • מהנדס תנועה
 • רישיון מקצועי בתוקף, רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • ניסיון של 3 שנים לפחות ממועד הרישום
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
כמאות
תנאי סף:
 • מהנדס, אדריכל או הנדסאי רשום.
 • רישוי מקצועי תקף לעובד ולעובדיו הרלוונטים
 • המציע בעל ניסיון של 5 שנים בתחום.
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
מודד מוסמך
תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • רישיון מקצועי בתוקף
 • ניסיון של עשר שנים לפחות כמודד מיום הרישום, ניסיון מוכח בהכנת 3 תצ"רים/ תבע"ות הכוללים 50 מגרשים לפחות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
מתכנן ויועץ חשמל
תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • רישיון מקצועי בתוקף
 • 5 שנים לפחות מיום הרישום (60 חודשים)
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
מתכנן מעליות
תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • עברו 3 שנים לפחות מיום הרישום (36 חודשים)
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
מתכנן פיזי לדרכים - ייעוץ לתכנון מוקדם ומפורט
תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • רישיון מקצועי בתוקף
 • 5 שנים לפחות מיום הרישום (60 חודשים)
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
מתכנן תנועה - ייעוץ לתב"עות
תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • רישיון מקצועי בתוקף
 • 5 שנים לפחות מיום הרישום (60 חודשים)
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
מתכנן תנועה - ייעוץ לתכנון מוקדם ומפורט
תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • 5 שנים לפחות מיום הרישום (60 חודשים)
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
מתכנני הגנה קתודית וזרמים תועים
תנאי סף:
 • השכלה אקדמית רלוונטית לתחום הייעוץ
 • רישוי מקצועי רלוונטי לתחום היועץ
 • נסיון מקצועי של עבודה בתחום ב- 5 השנים האחרונות אלת לפחות 5 לקוחות שהם ערים/משרדי ממשלה או חברות ממשלתיות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
ניהול ותיאום תכנון (כולל ליווי תב"עות)
תנאי סף:
 • המציע, ואם המציע היא חברה, אזי המתכנן המוצע מטעם החברה, בעל תואר אקדמי באחד מהתחומים הבאים: תכנון ערים/אדריכלות/הנדסה
 • המציע בעל ניסיון של לפחות 3 שנים בליווי ותיאום תכניות מתאריות/מפורטות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
ניהול תיאום ופיקוח פרויקטים
תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • רישיון מקצועי בתוקף
 • 5 שנים לפחות מיום הרישום (60 חודשים)
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
עיצוב פנים
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית לתחום הייעוץ הנדרש
 • המועמד הינו בעל תעודת רישום בפנקס האדריכלים והמהנדסים, ככל שקיים צורך בתחום הרלוונטי
 • נסיון מוכח של ביצוע עבודות בתחום ב-3 רשויות מקומיות לפחות ב- 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
קונסטרוקציה - ייעוץ קונסטרוקטיבי שוטף
תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • רישיון מקצועי בתוקף
 • 3 שנים לפחות מיום הרישום (36 חודשים)
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
קונסטרוקציה - תכנון מבני ציבור ו/או מוסדות חינוך
תנאי סף:
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • רישיון מקצועי בתוקף
 • 3 שנים לפחות מיום הרישום (36 חודשים)
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
שדרוג ואחזקת מזרקות בעיר
תנאי סף:
 • מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • רישיון מקצועי בתוקף
 • בעל ניסיון של 5 שנים לפחות (בין השנים 2015-2019) בתכנון מזרקות. בעל ניסיון של 5 שנים (בין השנים 2015-2019) בתכנון מערכות מים ותאורה במתח נמוך מאוד
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
שירות בדיקת חשבונות קבלן סופיים בפרוייקטים
תנאי סף:
 • רו"ח – בעל רישיון ישראלי לעסוק בראיית חשבון מטעם מועצת רואי חשבון בישראל ו/או כלכלן – בעל תואר ראשון בכלכלה ו/או מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף הנדסה אזרחית
 • בעל נסיון של 3 שנים לפחות (בין השנים 2009-2019) במתן שירותי בקרה על פרוייקטי בניה ו/ או פיתוח ו/ או תשתיות כראש צוות בקרה ו/ או במתן שירותי ניהול פרוייקט בשלב ביצוע כמנהל פרוייקט ראשי; בעל נסיון במתן שירותי בקרה על פרוייקטי בניה ו/ או פיתוח ו/ או תשתיות בשלב ביצוע כמנהל פרוייקט ראשי ו/או כראש צוות בקרה בלפחות 2 פרוייקטי בניה ו/ או פיתוח ו/ או / תשתיות אשר ביצועם הושלם במהלך 10 שנים שקדמו למועד הגשת קול קורא זה בהיקף כספי של 5 מליון ₪ לפחות כל אחד
 • בעל נסיון של 3 שנים לפחות בבדיקת חשבונות קבלן סופיים בלפחות 2 פרוייקטי בניה או פיתוח או תשתיות אשר ביצועם הושלם במהלך 5שנים שקדמו לפרסום קול קורא זה בהיקף כספי של 5 מליון לפחות כל אחד
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
שמאי מקרקעין
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית
 • רישום תקף בפנקס השמאים
 • נסיון של 3 שנים לפחות ב- 3 רשויות מקומיות לפחות בטיפול בתביעות 197, טבלאות הרצאה ואיזון, השבחה והיטלים, הערכת שווי נכסים
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
תכנון אדריכלי לתב"ע
תנאי סף:
 • תעודות השכלה רלוונטיות
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף אדריכלות או בעלי תואר שני בתחום תכנון ערים ואזורים
 • 5 שנות נסיון בהכנה והגשה של תכניות בנין ערים והיתרי בניה
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022

בדיקות וטרינרית במוסדות חינוך
תנאי סף:
 • וטרינר מוסמך
 • ניסיון בעבודה בתחום במוסדות חינוך
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
הקמת מאגר DNA כלבים בעיר רחובות
תנאי סף:
 • ידע בהקמת וניהול מערכות מידע
 • נסיון באפיון ובבניית לכל הפחות 3 מאגרים לניהול מידע אודות כלבים ברשויות מקומיות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
עיקור וסירוס חתולי רחוב
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית לתחום הייעוץ הנדרש
 • בעל אישור וטרינרי ומרפאה מתאימה לעיקור וסירוס חתולים
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022

הנחיית קבוצות
תנאי סף:
 • תואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחום
 • ניסיון מוכח של 3 שנים בתחום
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
העברת סדנאות בנושאים פדגוגים
תנאי סף:
 • תואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחום
 • ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בעבודה מול מוסדות חינוך
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
חינוך סביבתי
תנאי סף:
 • המציע הוא מומחה בהקניית ידע בתחום חינוך סביבת
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • בעל ניסיון שלא יפחת מ-3 שנים בעבודה מול רשויות מקומיות ו\או משרדי ממשלה בתחום ייעוץ סביבתי
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועץ לכתיבת תכנית אב לחינוך
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית
 • נסיון של 10 שנים לפחות בפיתוח תכניות בתחום החינוך
 • כתב לכל הפחות 3 תכניות אב לחינוך עבור רשויות מקומיות , ב- 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועץ למתן שירותי ניתוח התנהגות בבתי ספר
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית
 • נסיון מקצועי מוכח בתחום ב- 3 רשויות מקומיות לפחות, ב- 3 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועץ ניהול מנהל מצוינות עירונית
תנאי סף:
 • בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בתחומים מדעי החברה, מדעי הרוח, מדעים מדויקים
 • בוגר/ת קורס התמחות בהוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים, עדיפות תיתן לבעלי ניסיון של 3 שנים לפחות ( בין השנים 2015-2021) בהפעלת תוכניות לתלמידים מצטיינים/מחוננים, ידע במחשב בתוכנות OFFICE
 • על המציע לצרף אישורים מעודכנים ממשטרת ישראל על פיהם אין מניעה למציע ולמנהלים ולעובדים מטעמו לעסוק במוסד המכוון למתן שירותים לקטינים, על פי דרישות חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסד המכוון למתן שירותים לקטינים התשס"א - 2001.
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועצים לניהול ותפעול מערך המלווים בהסעות ותפעול מ"מ בתחום הסייעות
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית לתחום
 • ניסיון של עבודה בתחום ב- 3 רשויות מקומיות לפחות ב- 3 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
ייעוץ ארגוני למערכת החינוך
תנאי סף:
 • בעל תואר אקדמאי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון מוכח בליווי מערכות חינוך בישראל ב3 ההשנים האחרונות לפחות
 • ניסיון מוכח בליווי מערכות חינוך בישראל ב3 ההשנים האחרונות לפחות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
מאמנים אישיים - קואצ'רים
תנאי סף:
 • תעודת הסמכה רשמית בתחום
 • ניסיון מוכח של 3 שנים בתחום
 • המלצות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
מדריך במדעים
תנאי סף:
 • תואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחום
 • ניסיון מוכח של 5 שנים בתחום
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
מומחה להוראה מתקנת
תנאי סף:
 • תואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחום
 • ניסיון מוכח של 5 שנים בתחום
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
מרצה לההעצמה אישית ומקצועית
תנאי סף:
 • תואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחום
 • ניסיון במתן ייעוץ בתחום ל- 3 רשויות מקומיות לפחות, במהלך 3 השנים האחרונות
 • ניסיון עבודה בתחום ב- 3 רשויות מקומיות לפחות, במהלך 3 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
מרצים ויועצים בתחומי חינוך והוראה
תנאי סף:
 • תואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחום. יתרון לבעלי תואר שני
 • ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בעבודה מול מוסדות חינוך
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
מתכנן לחידוש מבנים ושינויים מבניים במוסדות חינוך
תנאי סף:
 • מהנדס אזרחי
 • ניסיון מוכח של 5 שנים בתחום
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
עיצוב פנים במבני חינוך ובמשרדים
תנאי סף:
 • תואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחום
 • מעצב פנים מוסמך
 • ניסיון מוכח והמלצות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
תכנון סביבות למידה במוסדות חינוך
תנאי סף:
 • הסמכה בתחום עיצוב
 • ניסיון מוכח של 3 שנים בתחום
 • תיק עבודות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022

יועץ בועדות גבולות / הכנסות
תנאי סף:
 • בעל השכלה רלוונטית
 • המציע בעל ניסיון מוכח של 7 שנים לפחות (בין השנים 2010-2021) ביעוץ וליווי רשויות מקומיות ( 2 לפחות) בתחום ועדת גבולות ו/ או הכנסות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועץ כלכלי להתייעלות וחסכון
תנאי סף:
 • בעל השכלה של כלכלן או של רואה חשבון
 • בעל ניסיון שלא יפחת מ-3 שנים בעבודה מול רשויות מקומיות בהטמעת תהליכי ייעול וחסכון
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועץ כלכלן לביצוע עבודות תמחיר/כתיבת תכניות עסקיות
תנאי סף:
 • בעל השכלה של כלכלן או של רואה חשבון
 • ניסיון במתן ייעוץ ל- 3 רשויות מקומיות, לפחות, במהלך 5 השנים האחרונות, לפחות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועץ להכנת תחשיבים כלכליים ונושאי תעריפים, חיובים, ערך תשתיות בתחום תשתיות מים וביוב
תנאי סף:
 • בעל השכלה של כלכלן או של רואה חשבון
 • ניסיון במתן ייעוץ ל- 3 רשויות מקומיות, לפחות, במהלך 5 השנים האחרונות, לפחות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועץ להכנת תחשיבים כלכליים לחוקי עזר ברשויות המקומיות
תנאי סף:
 • בעל השכלה של כלכלן או של רואה חשבון
 • ניסיון במתן ייעוץ ל- 3 רשויות מקומיות, לפחות, במהלך 5 השנים האחרונות, לפחות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
ליווי תכניות הבראה
תנאי סף:
 • בעל השכלה רלוונטית של כלכלן או רו"ח
 • ניסיון במתן ייעוץ בתחום ל- 3 רשויות מקומיות לפחות בנושא תכניות הבראה, במהלך 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
מומחה למיצוי הכנסות ממשרד החינוך
תנאי סף:
 • המציע הוא כלכלן או רואה חשבון שמתמחה בכלכלת מוניציפאלית
 • למציע היכרות מעמיקה עם אופן ההתחשבנות של הרשויות המקומיות עם משרדי הממשלה השונים
 • נסיון מוכח של עבודה בביצוע בקרה על התקציבים המתקבלים ממשרד החינוך בלכל הפחות 3 רשויות מקומיות ב- 3 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
מיצוי תקציבי קולות קוראים ותמיכות
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית
 • ברשותו כלי לאיתור קולות קוראים, לניהול תהליך ההגשה ולבקרת תקציבי הזכיה
 • ניסיון של 5 שנים לפחות בהטמעת תהליכים וכלים למיצוי תקציבי קולות קוראים בלכל הפחות 5 עיריות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022

ביקורת אבטחת מידע
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית לתחום הייעוץ
 • ניסיון של 5 שנים לפחות ( בין השנים 2010-2021 ) בתחום הייעוץ הנדרש בביצוע שירותים עבור רשויות מקומיות או מועצות מקומיות או אזוריות או/ו עבור מבקר פנימי ברשות מקומית.
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
ביקורת הנדסה
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית לתחום הייעוץ
 • ניסיון של 5 שנים לפחות ( בין השנים 2010-2021 ) בתחום הייעוץ הנדרש בביצוע שירותים עבור רשויות מקומיות או מועצות מקומיות או אזוריות או/ו עבור מבקר פנימי ברשות מקומית.
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
ביקורת סייבר
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית לתחום הייעוץ
 • ניסיון של 5 שנים לפחות ( בין השנים 2010-2021 ) בתחום הייעוץ הנדרש בביצוע שירותים עבור רשויות מקומיות או מועצות מקומיות או אזוריות או/ו עבור מבקר פנימי ברשות מקומית.
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
ביקורת פנימית
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית לתחום הייעוץ
 • ניסיון של 5 שנים לפחות ( בין השנים 2010-2021 ) בתחום הייעוץ הנדרש בביצוע שירותים עבור רשויות מקומיות או מועצות מקומיות או אזוריות או/ו עבור מבקר פנימי ברשות מקומית.
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
ביקורת פנימית ועיבוד נתונים אלקטרוני
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית לתחום הייעוץ
 • ניסיון של 5 שנים לפחות ( בין השנים 2010-2021 ) בתחום הייעוץ הנדרש בביצוע שירותים עבור רשויות מקומיות או מועצות מקומיות או אזוריות או/ו עבור מבקר פנימי ברשות מקומית.
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
ביקורת שכר ברשויות מקומיות
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית לתחום הייעוץ
 • ניסיון של 5 שנים לפחות ( בין השנים 2010-2021 ) בתחום הייעוץ הנדרש בביצוע שירותים עבור רשויות מקומיות או מועצות מקומיות או אזוריות או/ו עבור מבקר פנימי ברשות מקומית.
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022

יועץ לנושא שכר, תשלומי פרישה וגמ"ח לעובדים
תנאי סף:
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון במתן ייעוץ ל- 3 רשויות מקומיות, לפחות, במהלך 5 השנים האחרונות, לפחות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועצים פנסיוניים
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית
 • רישוי מקצועי תקף
 • נסיון במתן ייעוץ פנסיוניל-3 עיריות לכל הפחות, ב- 3 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
מלווים אישיים
תנאי סף:
 • השכלה אקדמית רלוונטית
 • נסיון בליווי אישי של מנהלים ב- 3 גופים ציבוריים לפחות או ניסון רלוונטי כמנהל ברשות מקומית
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022

יועץ לכתיבת נהלי עבודה
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית לתחום
 • ניסיון במתן ייעוץ בתחום ל- 3 רשויות מקומיות לפחות, במהלך 3 השנים האחרונות
 • תיאור 3 פרויקטים לפחות שביצע ב-3 שנים האחרונות ורשימת ממליצים
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועצים בתחום בניית אסטרטגיית שירות, ליווי כתיבה והטמעה
תנאי סף:
 • תואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחום
 • ניסיון במתן ייעוץ בתחום ל- 3 רשויות מקומיות לפחות, במהלך 3 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועצים שמתמחים בביצוע בקרות לקוח סמוי וחווית לקוח
תנאי סף:
 • תואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחום
 • ניסיון במתן ייעוץ בתחום ל- 3 רשויות מקומיות לפחות, במהלך 3 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועצים שמתמחים בהעברת סדנאות והרצאות בנושא שירות ודיגיטציה
תנאי סף:
 • תואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחום
 • ניסיון במתן ייעוץ בתחום ל- 3 רשויות מקומיות לפחות, במהלך 3 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועצים שמתמחים בסקרי שביעות רצון
תנאי סף:
 • תואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחום
 • ניסיון במתן ייעוץ בתחום ל- 3 רשויות מקומיות לפחות, במהלך 3 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
ייעוץ ארגוני
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית
 • ניסיון במתן ייעוץ ארגוני ל 3 גופים במגזר הציבורי
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
ליווי בכתיבה בהטמעה ובבקרת ביצוע תכנית עבודה מתוקשבת ומקושרת תקציב
תנאי סף:
 • השכלה אקדמית רלוונטית
 • בעל מתודולוגיה סדורה לביצוע התהליך וכן תוכנה ייעודית לתמיכה בו
 • נסיון מוכח בעבודה בתחום בלכל הפחות 5 רשויות מקומיות שמספר תושביהן עולה על 30 אלף - ב0 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
קשרי קהילה
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית
 • המציע בעל ניסיון מוכח במתן שירותי קשרי קהילה בתחום עבודות תשתית במרחב הציבורי במסגרת לפחות 5 פרויקטים במהלך שלוש השנים האחרונות עבור גופים ציבוריים (מוניציפאליים, ממשלתיים וכיוצ"ב).
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022

יועץ בתחום תרבות והפקת אירועים לעולים דוברי שפות
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית
 • ניסיון מוכח בתחום
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
תרגום לצרפתית
תנאי סף:
 • שליטה מלאה בשפה הרוסית כולל לשון ותחביר
 • השכלה רלוונטית
 • נסיון מוכח בביצוע תרגומים לצרפתית
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
תרגום לשפה האמהרית
תנאי סף:
 • שליטה מלאה בשפה הרוסית כולל לשון ותחביר
 • השכלה רלוונטית
 • נסיון מוכח בביצוע תרגומים לאמהרית
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
תרגום לשפה הרוסית
תנאי סף:
 • שליטה מלאה בשפה הרוסית כולל לשון ותחביר
 • השכלה רלוונטית
 • נסיון מוכח בביצוע תרגומים לרוסית
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022

הדרכת עובדים סוציאלים
תנאי סף:
 • תואר ראשון ושני בעבודה סוציאלית או תואר ראשון ושני בפסיכולוגיה
 • בעל ניסיון בהדרכת עובדים של לפחות 7 שנים
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
מאגר הדרכת מנהלים בשירותים החברתיים
תנאי סף:
 • תואר ראשון בעבודה סוציאלית ותואר שני במדיניות ציבורית.
 • בעל ניסיון של מעל 10 שנים בניהול אגף רווחה בין 1999 ל2019 ברשויות מקומיות. בעל ניסיון בהדרכת עו"ס, רכזים ומדר"צים . ידע במחשב בתוכנות OFFICE
 • בוגר קורס מנהלים של משרד הרווחה בין השנים 1999-2019.
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
מדריכי משפחה
תנאי סף:
 • תואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחום
 • ניסיון במתן ייעוץ בתחום ל- 3 רשויות מקומיות לפחות, במהלך 3 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
מטפלים משפחתי וזוגי
תנאי סף:
 • תואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחום
 • ניסיון במתן ייעוץ בתחום ל- 3 רשויות מקומיות לפחות, במהלך 3 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
מטפלים רגשיים למשפחות וילדים
תנאי סף:
 • תואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחום
 • ניסיון במתן ייעוץ בתחום ל- 3 רשויות מקומיות לפחות, במהלך 3 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022

יועץ אסטרטגי
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית
 • כתב ב- 5 השנים האחרונות לכל הפחות 3 תכניות אב/תכניות אסטרטגיות עבור ערים שמספר תושביהן גדול מ-70,000
 • הצגת קמפיינים מוצלחים שנעשו בעבר לחברות, עיריות, מועצות, גופים פרטיים ו/או ציבוריים. יכולת יוזמה, יצירה וניהול תוכן. הזנת תכנים ועדכון שוטף של כל הפלטפורמות הדיגיטליות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
ייעוץ פלייסמיקינג
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית בתחום
 • ניסיון מוכח בניהול וביצוע של תהליכי פלייסמיקינג ו/או עירוניות טקטית של 3 שנים לפחות ושלושה פרויקטים עבור רשויות מקומיות בתחום השנים הללו
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
ניהול וניתוח מידע ונתונים
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית בתחום
 • היכרות עמוקה עם המגזר המוניציפאלי בישראל
 • ביצע ב- 3 השנים האחרונות לכל הפחות 3 עבודות של ניתוח נתונים מהתחום הדמוגרפי/כלכלי/סטטיסטי וכו' עבור ערים בישראל
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
פרוגרמות לצרכי ציבור
תנאי סף:
 • השכלה אקדמאית רלוונטית בתחום לרבות בתכנון ערים/ אדריכלות/ כלכלה
 • ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בהכנת פרוגרמות לצרכי ציבור ולפחות שלוש פרוגרמות בתחום השנים הללו שנערכו עבור רשויות מקומיות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
שיתוף ציבור
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית בתחום
 • ניסיון מוכח בניהול וביצוע של תהליכי שיתוף ציבור של 4 שנים לפחות ולפחות שלושה פרויקטים תכנוניים עבור רשויות מקומיות בתחום השנים הללו
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
תכנון חברתי
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית בתחום
 • ניסיון מוכח של 4 שנים לפחות בניהול וביצוע של תהליכי תכנון חברתי ולפחות שלושה פרויקטים תכנוניים עבור רשויות מקומיות בתחום השנים הללו
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022

יועץ אבטחת מידע
תנאי סף:
 • בעל השכלה רלוונטית בתחום אבטחת מידע
 • ניסיון במתן ייעוץ בתחום ל- 3 רשויות מקומיות לפחות, במהלך 3 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועץ בתחום רישוי תוכנה
תנאי סף:
 • יועץ המתמחה בתחום במגזר המוניצפלי
 • ניסיון רלוונטי בתחום ב-3 רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים ב- 3 השנים האחרונות
 • ניסיון במתן ייעוץ בתחום ל- 3 רשויות מקומיות לפחות, במהלך 3 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועץ ליישום חוקי הגנת הפרטיות וניהול מאגרי מידע
תנאי סף:
 • יועץ המתמחה באפיון, ברכש ובכתיבת מכרזים התחום חומרה ותוכנה במגזר המוניציפלי
 • ניסיון רלוונטי בתחום ב-3 רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים ב- 3 השנים האחרונות
 • ניסיון במתן ייעוץ בתחום ל- 3 רשויות מקומיות לפחות, במהלך 3 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועץ למערכות IOT
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית לתחום הייעוץ
 • ניסיון רלוונטי בתחום ב-3 רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים ב- 3 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועץ למערכות מידע
תנאי סף:
 • יועץ המתמחה באפיון, ברכש ובכתיבת מכרזים התחום חומרה ותוכנה במגזר המוניציפלי
 • ניסיון רלוונטי בתחום ב-3 רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים ב- 3 השנים האחרונות
 • ניסיון במתן ייעוץ בתחום ל- 3 רשויות מקומיות לפחות, במהלך 3 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועץ למערכות שו"ב, מערכות וידאו במרחב הציבורי, וידאו-אנליטיקה ותשתיות תקשורת במרחב הציבורי: סיבים אופטיים ו/או תדר רדיו ו/או סלולר
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית לתחום הייעוץ
 • ניסיון רלוונטי בתחום ב-3 רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים ב- 3 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועץ לתשתיות תקשורת מחשבים וטלפונים, למרכזיות, טלפונים נייחים וניידים, טלפוני IP ושירותי אלחוט, מפ"א וסלולר
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית לתחום הייעוץ
 • ניסיון רלוונטי בתחום ב-3 רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים ב- 3 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועץ תקשורת
תנאי סף:
 • יועץ המתמחה באפיון, ברכש ובכתיבת מכרזים בתחום טלפוניה ותקשורת
 • ניסיון רלוונטי בתחום ב-3 רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים ב- 3 השנים האחרונות
 • ניסיון במתן ייעוץ בתחום ל- 3 רשויות מקומיות לפחות, במהלך 3 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועצים להכנת מכרז, ליווי והטמעת מערכות BI ברשות
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית לתחום הייעוץ
 • ניסיון רלוונטי בתחום ב-3 רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים ב- 3 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועצים להכנת מכרז, ליווי והטמעת מערכות לניהול ידע ומסמכים
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית לתחום הייעוץ
 • ניסיון רלוונטי בתחום ב-3 רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים ב- 3 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועצים להכנת מכרז, ליווי והטמעת מערכות מידע גיאוגרפיות
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית לתחום הייעוץ
 • ניסיון רלוונטי בתחום ב-3 רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים ב- 3 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועצים להכנת מכרז, ליווי והטמעת מערכות ניהול פרויקטים
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית לתחום הייעוץ
 • ניסיון רלוונטי בתחום ב-3 רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים ב- 3 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
יועצים להכנת מכרז, ליווי והטמעת מערכות תקשורת מחשבים, טלפונים ו-ICT
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית לתחום הייעוץ
 • ניסיון רלוונטי בתחום ב-3 רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים ב- 3 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 31/05/2022
Loading...