עיריית רחובות (להלן "העירייה") מזמינה יועצים בתחומים שונים, להציע את מועמדותם באופן מקוון - אך ורק באמצעות מערכת זו, להיכלל במאגר היועצים שהיא מנהלת לצורך התקשרויות ללא מכרז, לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון מיוחדים על פי סעיף 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987.

ראו באתר האינטרנט של העירייה ובקישור זה נוהל מחייב בנושא.

תחומי ההתמחות הנדרשים לעירייה ופתוחים להרשמה, תנאי הסף והמועד האחרון להגשת בקשה להכללה במאגר לכל תחום התמחות- מוצגים בתחתית דף זה !

יובהר כי הליך זה אינו מכרז ו/או נוהל הצעות מחיר ואין בו כדי להוות התחייבות כלשהי של העירייה להתקשר עם מי מהמציעים שיגישו את מועמדותם להיכלל במאגר.

המערכת מותאמת לגלישה בדפדפנים  Google Chrome  ובנוסף Microsoft Edge ו- Safariשימוש בדפדפנים אחרים אינו רצוי ועלול לשבש את תהליך ההרשמה.

ניתן לפנות לסיוע בכל סוגיה טכנית הקשורה להצעת המועמדות, באמצעות טופס הנמצא בקישור "תמיכה טכנית" בתחתית עמוד זה. 

רישום וכניסת
ספקים

שלום.  כתובת ה- IP שלך 3.239.2.192. להמשך תהליך הרישום יש להצטייד במכשיר טלפון סלולרי ובמספר ע"מ/ח"פ/ע"ר/ש"ר. לחיצה על כפתור "כניסה" מהווה אישור כי קראת והסכמת לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות כפי שמופיעים בתחתית כל עמוד באתר זה
החלפת מספר לכניסה