עיריית אור יהודה
רישום מקוון למאגר יועצים וספקים

עיריית אור יהודה מזמינה יועצים וספקים להציע את מועמדותם באופן מקוון - באמצעות אתר זה, להיכלל במאגר המציעים שהיא מנהלת לצורך התקשרויות לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון מיוחדים.

להלן קישור אל אתר העירייה ובו מופיע נוהל מחייב לגבי ההרשמה למאגר.

התחומים הנדרשים לעירייה והמועד האחרון להגשת בקשה להכללה במאגר מול כל תחום מוצגים בתחתית דף זה !

יובהר כי תהליך זה אינו מכרז ו/או נוהל הצעות מחיר ואין בו כדי להוות התחייבות כלשהי של העירייה להתקשר עם מי מהמציעים שיגישו את מועמדותם להיכלל במאגר.

האתר מותאם לגלישה בדפדפנים עדכניים: Google Chrome  ובנוסף ב- Microsoft Edge ו- Safari. שימוש בדפדפנים אחרים אינו רצוי ועלול לשבש את תהליך ההרשמה.

לצפיה במאגר המאושר לחץ כאן

רישום וכניסת
ספקים

שלום.  כתובת ה- IP שלך 34.204.174.110. להמשך תהליך הרישום יש להצטייד במכשיר טלפון סלולרי ובמספר ע"מ/ח"פ/ע"ר/ש"ר. לחיצה על כפתור "כניסה" מהווה אישור כי קראת והסכמת לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות כפי שמופיעים בתחתית כל עמוד באתר זה
החלפת מספר לכניסה

מאגר היועצים והספקים פתוח לתחומים הבאים

יועץ בטיחות באירועים המוניים
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • מהנדס בטיחות הרשום בפנקס המהנדסים במדור בטיחות ובמדור מבנים במשרד הכלכלה ובעל אישור מטעם משרד הכלכלה
 • ניסיון של 5 שנים לפחות בניהול הבטיחות באירועים המוניים בהם כמות הצופים 6,000 איש ומעלה
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022

יועץ למיפוי צרכי מוסדות חינוך , הגשת הצרכים למשרד החינוך ואישורם מולו
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים עפ"י דין
 • 5 שנות ניסיון בליווי רשויות מקומיות לתכנון צרכי בינוי של מוסדות חינוך, הגשתם למשרד ואישורם מולו ( בצרוף המלצות )
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועץ מומחה למיצוי הכנסות ממשרד החינוך
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • המציע הוא עו"ד או רואה חשבון
 • ניסיון של 3 שנים לפחות בייעוץ לפחות ל-3 מחלקות/ אגפי חינוך ברשויות מקומיות שונות
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועץ תמיכה ובקרה לתיכון השש שנתי בהיבטי תקן השעות, קליטת התלמידים ובקרת כ"א אדם של מורים ומנהלה
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • המציע הוא רואה חשבון או כלכלן
 • ניסיון של 5 שנים לפחות בייעוץ לפחות ל-3 מחלקות/ אגפי חינוך ברשויות מקומיות שונות
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועצים בתחומים חינוכיים: פדגוגיה, תקשוב וסביבות למידה
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון של 3 שנים, לפחות, מתוך 5 השנים האחרונות בהובלת תהליכים ותוכניות חינוכיות מוכרות (בצירוף המלצות)
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
ייעוץ וליווי דיגיטלי
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • ניסיון של 3 שנים לפחות בייעוץ ברשויות מקומיות
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022

יועץ כלכלן לביצוע עבודות תמחיר
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון במתן ייעוץ ל- 3 רשויות מקומיות, לפחות, במהלך 5 השנים האחרונות, לפחות
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועץ לבקרה חשבונאית
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון במתן ייעוץ ל- 3 רשויות מקומיות, לפחות, במהלך 5 השנים האחרונות, לפחות
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועץ להכנת תחשיבים כלכליים לחוקי עזר ברשויות המקומיות
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון במתן ייעוץ ל- 3 רשויות מקומיות, לפחות, במהלך 5 השנים האחרונות, לפחות
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועץ להכנת תחשיבים כלכליים לחוקי עזר ברשויות המקומיות
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות – חובה ניסיון בעבודה עם רשויות מקומיות - יתרון
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועץ לכתיבת תכניות עסקיות וכלכליות
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון במתן ייעוץ ל- 3 רשויות מקומיות, לפחות, במהלך 5 השנים האחרונות, לפחות
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועץ לנושא שכר
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון במתן ייעוץ ל- 3 רשויות מקומיות, לפחות, במהלך 5 השנים האחרונות, לפחות
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועץ לשירותי חשבות
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון במתן ייעוץ ל- 3 רשויות מקומיות, לפחות, במהלך 5 השנים האחרונות, לפחות
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועץ לתחום הביטוח
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות – חובה ניסיון בעבודה עם רשויות מקומיות - יתרון
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יעוץ בהגשת דיווחי ביצוע תבר״ים לגורמים ממשלתיים
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי (כלכלה, מנהל עסקים, מדניות ציבורית ועוד..) ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות – חובה ניסיון בעבודה עם רשויות מקומיות - יתרון
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022

יועץ למיתוג
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין,
 • המציע הועסק ב-5 רשויות מקומיות לפחות בתחומים אלו המציע הינו ניסיון מוכר של 10 שנים לפחות (צירוף 2 דוגמאות לפחות של עבודות מיתוג שהכין בעבר)
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועץ לפרסום, טיפול ותחזוקת אתר האינטרנט ותפעול דפי הפייסבוק של העירייה ושל ראש העיר
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין,
 • המציע הועסק ב-5 רשויות מקומיות לפחות בתחומים אלו המציע הינו ניסיון מוכר של 10 שנים לפחות
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
שיתוף ציבור
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • המציע הנו תאגיד רשום בישראל כדין,
 • ניסיון של 3 שנים לפחות בעבודה עם רשויות מקומיות / חברות ממשלתיות
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022

יועץ סביבתי
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון רלוונטי ברשויות מקומיות של 5 שנים לפחות
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
ייעוץ בנושא אסבסט
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • רשום במרשם העוסקים באסבסט באתר המשרד להגנת הסביבה
 • ניסיון רלוונטי של 5 שנים לפחות
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
ייעוץ להתייעלות אנרגטית
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • השכלה אקדמית בכלכלה ו/או תואר מהנדס בתחום רלוונטי
 • ניסיון רלוונטי של 5 שנים לפחות
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022

חקירות לתחומים; ועדה 338 (מחיקות), ועדה 339 (הסכמי פשרה) וועדת נזקק, חקירת עיזבון, חקירה כלכלית – מצומצמת ורחבה, חקירת פעילות חברה
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • 1. המשרד הינו משרד לחקירות פרטיות בעל ותק של לפחות 5 שנים בתחום החקירות
 • 2. יתרון למשרד בעל ניסיון בחקירות לרשויות מקומיות (ועדות 338 ו- 339)
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022

אגרונום
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין, רשום בפנקס המקצועי הרלוונטי (פנקס מהנדסים/אדריכלים וכו') ככל שחלה חובה על פי חוק לצורך מתן השירותים בתחום המבוקש
 • ניסיון מוכח ב-5 השנים האחרונות, יתרון - ניסיון בעבודה עם רשויות מקומיות 
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
אדריכל מבנים
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין, רשום בפנקס המקצועי הרלוונטי (פנקס מהנדסים/אדריכלים וכו') ככל שחלה חובה על פי חוק לצורך מתן השירותים בתחום המבוקש
 • ניסיון מוכח ב-5 השנים האחרונות, יתרון - ניסיון בעבודה עם רשויות מקומיות 
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
אדריכלות גנים ונוף
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין, רשום בפנקס המקצועי הרלוונטי (פנקס מהנדסים/אדריכלים וכו') ככל שחלה חובה על פי חוק לצורך מתן השירותים בתחום המבוקש
 • ניסיון מוכח ב-5 השנים האחרונות, יתרון - ניסיון בעבודה עם רשויות מקומיות
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
בדיקות מעבדה
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין, רשום בפנקס המקצועי הרלוונטי (פנקס מהנדסים/אדריכלים וכו') ככל שחלה חובה על פי חוק לצורך מתן השירותים בתחום המבוקש
 • ניסיון מוכח ב-5 השנים האחרונות, יתרון - ניסיון בעבודה עם רשויות מקומיות 
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
הבטחת ובקרת איכות בניה ותשתיות
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין.
 • נסיון מוכח של 5 שנים לפחות של עבודה ב - 3 רשויות מקומיות מינימום, צירוף רשימה מפורטת של הפרויקטים.
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
הידרולוג
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין, רשום בפנקס המקצועי הרלוונטי (פנקס מהנדסים/אדריכלים וכו') ככל שחלה חובה על פי חוק לצורך מתן השירותים בתחום המבוקש
 • ניסיון מוכח ב-5 השנים לפחות של עבודה ב -5 רשויות מקומיות לפחות, צירוף רשימה מפורטת של הפרויקטים.
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועץ איטום
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין, רשום בפנקס המקצועי הרלוונטי (פנקס מהנדסים/אדריכלים וכו') ככל שחלה חובה על פי חוק לצורך מתן השירותים בתחום המבוקש
 • ניסיון מוכח ב-5 השנים האחרונות, יתרון - ניסיון בעבודה עם רשויות מקומיות 
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועץ אקוסטיקה
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין, רשום בפנקס המקצועי הרלוונטי (פנקס מהנדסים/אדריכלים וכו') ככל שחלה חובה על פי חוק לצורך מתן השירותים בתחום המבוקש
 • ניסיון  בעבודה עם  לפחות 3 רשויות מקומיות במהלך 5 ההשנים האחרונות, 0
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועץ בטיחות
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • אישור כשירות בתוקף מאת מפקח עבודה ראשי
 • ניסיון של 5 שנים לפחות בניהול בטיחות
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועץ הנדסי בתחום התשתיות פיתוח ובניה
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין.
 • נסיון מוכח של 5 שנים לפחות של עבודה ב - 3 רשויות מקומיות מינימום, צירוף רשימה מפורטת של הפרויקטים.
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועץ לאיתור תשתיות
תנאי סף:
 • עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל חברה או שותפות רשומה
 • בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976
 • בעל ניסיון, של לפחות 5 שנים למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בביצוע עבודות איתור, סימון, חישוף ומיפוי תשתיות תת קרקעיות ללא הרס (לא כולל גישושים פיזיים)
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועץ לניקוז כבישים
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין, רשום בפנקס המקצועי הרלוונטי (פנקס מהנדסים/אדריכלים וכו') ככל שחלה חובה על פי חוק לצורך מתן השירותים בתחום המבוקש
 • ניסיון מוכח ב-5 השנים האחרונות, יתרון - ניסיון בעבודה עם רשויות מקומיות 
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועץ לתחום בטיחות
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין, רשום בפנקס המקצועי הרלוונטי (פנקס מהנדסים/אדריכלים וכו') ככל שחלה חובה על פי חוק לצורך מתן השירותים בתחום המבוקש
 • ניסיון מוכח ב-5 השנים האחרונות, יתרון - ניסיון בעבודה עם רשויות מקומיות 
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועץ לתחום תברואה מים וביוב
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין, רשום בפנקס המקצועי הרלוונטי (פנקס מהנדסים/אדריכלים וכו') ככל שחלה חובה על פי חוק לצורך מתן השירותים בתחום המבוקש
 • ניסיון מוכח ב-5 השנים האחרונות, יתרון - ניסיון בעבודה עם רשויות מקומיות 
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועץ לתיאום מערכות
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין, רשום בפנקס המקצועי הרלוונטי (פנקס מהנדסים/אדריכלים וכו') ככל שחלה חובה על פי חוק לצורך מתן השירותים בתחום המבוקש
 • ניסיון מוכח ב-5 השנים האחרונות, יתרון - ניסיון בעבודה עם רשויות מקומיות 
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועץ מבנים מסוכנים
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958 רישיון מהנדס/ת במדור הנדסה אזרחית-מבנים כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958
 • נסיון מוכח של 4 שנים לפחות בתחום הקונסטרוקציה.
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועץ מיזוג
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין, רשום בפנקס המקצועי הרלוונטי (פנקס מהנדסים/אדריכלים וכו') ככל שחלה חובה על פי חוק לצורך מתן השירותים בתחום המבוקש
 • ניסיון מוכח ב-5 השנים האחרונות, יתרון - ניסיון בעבודה עם רשויות מקומיות 
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועץ מעליות
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין, רשום בפנקס המקצועי הרלוונטי (פנקס מהנדסים/אדריכלים וכו') ככל שחלה חובה על פי חוק לצורך מתן השירותים בתחום המבוקש
 • ניסיון מוכח ב-5 השנים האחרונות, יתרון - ניסיון בעבודה עם רשויות מקומיות 
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועץ קרינה
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין, רשום בפנקס המקצועי הרלוונטי (פנקס מהנדסים/אדריכלים וכו') ככל שחלה חובה על פי חוק לצורך מתן השירותים בתחום המבוקש
 • ניסיון מוכח ב-5 השנים האחרונות, יתרון - ניסיון בעבודה עם רשויות מקומיות 
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועץ קרקע
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין, רשום בפנקס המקצועי הרלוונטי (פנקס מהנדסים/אדריכלים וכו') ככל שחלה חובה על פי חוק לצורך מתן השירותים בתחום המבוקש
 • ניסיון מוכח ב-5 השנים האחרונות, יתרון - ניסיון בעבודה עם רשויות מקומיות 
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועץ שימור מבנים
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין, רשום בפנקס המקצועי הרלוונטי (פנקס מהנדסים/אדריכלים וכו') ככל שחלה חובה על פי חוק לצורך מתן השירותים בתחום המבוקש.
 • ניסיון מוכח ב-5 השנים האחרונות, יתרון - ניסיון בעבודה עם רשויות מקומיות.
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועץ תנועה להכנת תכנית אב תנועה, פרויקטים תחבורתיים עירונים וחניה עירונית
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • מהנדס אזרחי ו/או מהנדס כבישים
 • ניסיון מוכח בהכנת תכנית אב תנועה ותחבורה ברשויות מקומיות צירוף תצהיר בנוסח חופשי מאומת ע"י עו"ד להוכחת הניסיון הנדרש)
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועצי תאורה
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר מהנדס, רשום בפנקס המהנדסים
 • ניסיון מוכח ב-5 השנים האחרונות בעבודה עם רשויות מקומיות
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
ייעוץ בפיתוח אורבני, כלכלי וחברתי
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין, רשום בפנקס המקצועי הרלוונטי (פנקס מהנדסים/אדריכלים וכו') ככל שחלה חובה על פי חוק לצורך מתן השירותים בתחום המבוקש
 • נסיון מוכח בניהול וקידום סטטוטורי בכל ההיררכיה התכנונית, ייעוץ ותכנון פרוגרמתי - בפן האורבני, כלכלי וחברתי, תכנון אסטרטגי עירוני ותכנון - יזמות עירונית
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
ייעוץ תפעולי
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין.
 • נסיון מוכח של 5 שנים לפחות של עבודה ב - 3 רשויות מקומיות מינימום, צירוף רשימה מפורטת של הפרויקטים.
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יעוץ תעופה
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין, רשום בפנקס המקצועי הרלוונטי (פנקס מהנדסים/אדריכלים וכו') ככל שחלה חובה על פי חוק לצורך מתן השירותים בתחום המבוקש
 • ניסיון מוכח ב-5 השנים לפחות של עבודה ב -5 רשויות מקומיות לפחות, צירוף רשימה מפורטת של הפרויקטים. 
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
מיפוי ומדידה
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • מודד מוסמך בתוקף
 • ניסיון של 5 שנים לפחות במדידות של טופוגרפיה ותשתיות עבור מוסדות ציבור
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
מכון העתקות
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין, רשום בפנקס המקצועי הרלוונטי (פנקס מהנדסים/אדריכלים וכו') ככל שחלה חובה על פי חוק לצורך מתן השירותים בתחום המבוקש
 • ניסיון מוכח ב-5 השנים האחרונות, יתרון - ניסיון בעבודה עם רשויות מקומיות 
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
מנהלי פרויקטים
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין, רשום בפנקס המקצועי הרלוונטי (פנקס מהנדסים/אדריכלים וכו') ככל שחלה חובה על פי חוק לצורך מתן השירותים בתחום המבוקש
 • ניסיון של 10 שנים לפחות בליווי וניהול פרויקטים ברשויות מקומיות מתכנון ועד למסירת הפרויקט
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
מפקחים למחלקת תשתיות
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין, רשום בפנקס המקצועי הרלוונטי (פנקס מהנדסים/אדריכלים וכו') ככל שחלה חובה על פי חוק לצורך מתן השירותים בתחום המבוקש
 • ניסיון של 10 שנים לפחות בפיקוח על פרויקטים של תשתיות, סלילת כבישים וכיוצ"ב
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
מפקחים על בניה
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין, רשום בפנקס המקצועי הרלוונטי (פנקס מהנדסים/אדריכלים וכו') ככל שחלה חובה על פי חוק לצורך מתן השירותים בתחום המבוקש
 • ניסיון של 10 שנים לפחות בפיקוח צמוד על פרויקטים של בניית מבני ציבור, מוסדות חינוך וכיוצ"ב
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
נגישות
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין, רשום בפנקס המקצועי הרלוונטי (פנקס מהנדסים/אדריכלים וכו') ככל שחלה חובה על פי חוק לצורך מתן השירותים בתחום המבוקש
 • ניסיון מוכח ב-5 השנים האחרונות, יתרון - ניסיון בעבודה עם רשויות מקומיות 
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
סוקר תנועה ותמרור
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין, רשום בפנקס המקצועי הרלוונטי (פנקס מהנדסים/אדריכלים וכו') ככל שחלה חובה על פי חוק לצורך מתן השירותים בתחום המבוקש
 • ניסיון מוכח ב-5 השנים האחרונות, יתרון - ניסיון בעבודה עם רשויות מקומיות 
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
קונסטרוקציה
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין, רשום בפנקס המקצועי הרלוונטי (פנקס מהנדסים/אדריכלים וכו') ככל שחלה חובה על פי חוק לצורך מתן השירותים בתחום המבוקש
 • ניסיון מוכח ב-5 השנים האחרונות, יתרון - ניסיון בעבודה עם רשויות מקומיות 
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
שמאי מקרקעין/שמאי לוועדה המקומית לתכנון ובנייה
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • שמאי מקרקעין מורשה המחזיק ברשיון תקף
 • נסיון של לפחות 5 שנים בעבודה מול רשויות מקומיות. לצרף חוות דעת שמאיות שהוכנו בקשר לחיוב היטלי השבחה על ידי המציע
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
תכנון פיזי של כבישים כולל תכנון גיאומטריה
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין, רשום בפנקס המקצועי הרלוונטי (פנקס מהנדסים/אדריכלים וכו') ככל שחלה חובה על פי חוק לצורך מתן השירותים בתחום המבוקש
 • ניסיון מוכח ב-5 השנים האחרונות, יתרון - ניסיון בעבודה עם רשויות מקומיות 
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
תכנון תנועה של כבישים
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין, רשום בפנקס המקצועי הרלוונטי (פנקס מהנדסים/אדריכלים וכו') ככל שחלה חובה על פי חוק לצורך מתן השירותים בתחום המבוקש
 • ניסיון מוכח ב-5 השנים האחרונות, יתרון - ניסיון בעבודה עם רשויות מקומיות 
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022

יועץ מומחה לגיוס כספים ותקציבים מגופים ממשלתיים וגופי סמך
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון בעבודה עם לפחות 3 רשויות מקומיות במהלך 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
מהנדסי תעשייה וניהול
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר בהנדסת תעשייה וניהול ממוסד אקדמי מוכר
 • ניסיון של 5 שנים לפחות בייעוץ לרשויות ו/או למגזר הציבורי בכלל בתחומים; עיצוב תהליך תכנון אסטרטגי –חזון , תכנית אסטרטגית, יעדים ומשימות, עמידה במדדי תפוקה, פיתוח והטמעת תהליכי עבודה הן בתוך אגפים והן חוצי ארגון
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
מחקרים וסקרים
תנאי סף:
 • עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל ומוכר כחברת מחקר וחיזוי עתידי של שווקים, מסחר, תעשייה
 • היועץ ועובדיו בעלי תואר והסמכה אקדמית רלוונטית לתחום העיסוק
 • ניסיון מוכח בחיזוי מגמות צרכי השוק בתחום העסקים בטווחים של 5-10 שנים, ניסיון מוכח בהערכה של גדילה צפויה של רשויות מקומיות בהיבט של תעסוקה, מסחר ותעשייה
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022

יועץ המתמחה בביקורת פנימית ברשויות מקומיות וב"גוף עירוני מבוקר" בשלטון המקומי
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • מבקר פנימי ראשי מוסמך (CIA)
 • ניסיון של לפחות 10 שנים בייעוץ מהסוג הנדרש, ושל בפחות 3 רשויות מקומיות (צירוף העתקים של דו"חות ביקורת שהוגשו מהרשויות להן ניתן השירות)
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועץ המתמחה בביקורת פנימית ברשויות מקומיות וב"גוף עירוני מבוקר" בשלטון המקומי
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • ניסיון של לפחות 7 שנים בייעוץ מהסוג הנדרש, ושל לפחות 3 רשויות מקומיות במהלך 5 השנים האחרונות (2014- 2018)
 • לצורך מתן השירותים יעמיד המציע מבקר פנימי ראשי [להלן: "מנהל פרויקט"] בעל ניסיון מוכח בביצוע ביקורת פנימית ברשויות מקומיות וגופים מבוקרים, לרבות עריכת ביקורת , כתיבת דו"חות ביקורת (טיוטה וסופי), כושר הצגת ממצאים בפני הנהלת הארגון המבוקר
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022

מיסוי כללי - אגרות, היטלי פיתוח והיטלי השבחה
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון בעבודה עם לפחות 3 רשויות מקומיות במהלך 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
דיני איכות סביבה
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון בעבודה עם לפחות 3 רשויות מקומיות במהלך 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
דיני חינוך
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון בעבודה עם לפחות 3 רשויות מקומיות במהלך 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
דיני מכרזים
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון בעבודה עם לפחות 3 רשויות מקומיות במהלך 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
דיני עבודה
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון בעבודה עם לפחות 3 רשויות מקומיות במהלך 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
דיני תכנון ובניה
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון בעבודה עם לפחות 3 רשויות מקומיות במהלך 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
ייעוץ להסכמי גג – ליווי ביצוע ויישום הסכמי גג, לרבות הקמת מנהלת
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון בעבודה עם לפחות 3 רשויות מקומיות במהלך 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
ייעוץ למנהלת להתחדשות עירונית
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון בעבודה עם לפחות 3 רשויות מקומיות במהלך 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
ייעוץ משפטי בנושא הגנת הפרטיות ואבטחת מאגרי מידע
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון בעבודה עם לפחות 3 רשויות מקומיות במהלך 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
ייעוץ משפטי בנושא נזיקין ותביעות ביטוח
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון בעבודה עם לפחות 3 רשויות מקומיות במהלך 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
ייעוץ משפטי בנושא תקשורת ולשון הרע
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון בעבודה עם לפחות 3 רשויות מקומיות במהלך 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
ייעוץ משפטי בתחום ארנונה לרבות עררים והשגות, צווי ארנונה
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון בעבודה עם לפחות 3 רשויות מקומיות במהלך 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
ייעוץ משפטי מקרקעין ונכסים
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון בעבודה עם לפחות 3 רשויות מקומיות במהלך 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יעוץ משפטי גביה
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון בעבודה עם לפחות 3 רשויות מקומיות במהלך 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יעוץ משפטי/כלכלי בנושאי חברה כלכלית/תאגידים עירוניים
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון בעבודה עם לפחות 3 רשויות מקומיות במהלך 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
כתיבת חוקי עזר וליווי העירייה עד לפרסומם
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון בעבודה עם לפחות 3 רשויות מקומיות במהלך 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
ליטיגציה אזרחית-כללי
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון בעבודה עם לפחות 3 רשויות מקומיות במהלך 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
ליטיגציה מנהלית לרבות תובענות ייצוגיות
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון בעבודה עם לפחות 3 רשויות מקומיות במהלך 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
מתן חוות דעת משפטיות בתחום המוניציפאלי
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון בעבודה עם לפחות 3 רשויות מקומיות במהלך 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022

יועץ BI
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון של 3 שנים לפחות בארגון גדול אחד לפחות בעבודה עם power BI של מיקרוסופט
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועץ אבטחת מידע
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון של 3 שנים לפחות בארגון גדול אחד לפחות בעבודה עם חומות אש, שרתים, הדרכת עובדים, תשתית פיזית ניסיון בארגונים גדולים היכרות עם מוצרי ARUBA
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועץ איחסון מידע
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון של 3 שנים לפחות בארגון גדול אחד לפחות בעבודה הקשורה לאחסון מקומי, אחסון ענן, אחסון משולב
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועץ אינטגרציה 
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון של 3 שנים לפחות בארגון גדול אחד לפחות בעבודה של ריבוי מערכות, ריבוי יצרנים, תוכנות שליטה וניטור
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועץ לתחום תוכנות מיקרוסופט
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון של 3 שנים לפחות בארגון גדול אחד לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים: איפיון/ הדרכה/ הטמעה
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועץ לתחום תשתיות תקשורת
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון של 3 שנים לפחות בארגון גדול אחד לפחות
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועץ מערכות וידאו
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון של 3 שנים לפחות בארגון גדול אחד לפחות באחסון, אנלטיקה, ניהול תעבורה , היכרות טובה עם מוצרי HIK
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועץ ניהול פרויקטים
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון מעל 10 פרויקטים משמעותיים מעל 200 משתמשי קצה
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועץ עיר חכמה 
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון של 3 שנים לפחות בארגון גדול אחד לפחות בהבנה עמוקה של עולם system of systems
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועץ רשתות
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון של 3 שנים לפחות בארגון גדול אחד לפחות בניהול VLAN, מתגי תקשורת, פתרונות מגוונים
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועץ שרפוינט
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון של 3 שנים לפחות בארגון גדול אחד לפחות
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022

יועץ לבקרת שכר
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • המציע הנו רו"ח או תאגיד רשום בישראל כדין, בעל משרד רו"ח
 • ניסיון של 3 שנים לפחות בביצוע ביקורות על יישום הסכמי שכר ברשויות מקומיות, הכרות וניסיון קודם בשימוש עם תוכנות לבקרת שכר ממוחשבת
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועץ לנושא חריגות שכר
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון מוכח של 5 שנים בהכנת הסכמי שכר ברשויות מקומיות, לרבות בתחום חריגות השכר (צירוף אסמכתאות להוכחת הניסיון)
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועץ פנסיוני
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • על תואר אקדמי רלוונטי, יועץ פנסיוני כהגדרתו בחוק
 • ניסיון מוכח בייעוץ פנסיוני פרטני לעובדים וליווי וייעוץ מקצועי למעסיק בתחום הזכויות הפנסיוניות - לגופים פרטיים ו/או ציבוריים מעל 100 עובדים במהלך השנתיים האחרונות, לפחות (צירוף תצהיר מאומת כדין להוכחת הניסיון)
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
ייעוץ ארגוני
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • המציע הנו רו"ח או תאגיד רשום בישראל כדין, בעל משרד רו"ח
 • ניסיון של 5 שנים לפחות בייעוץ ארגוני לרשויות מקומיות
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022

מדיניות שילוט
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין.
 • ניסיון מוכח של עבודה דומה ברשויות מקומיות, צירוף רשימה מפורטת של הפרויקטים.
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
פיתוח עסקי עתידי של שטחי מסחר ותעסוקה
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • למציע 5 שנות ניסיון לפחות באכלוס שטחי מסחר ותעסוקה, בדגש על היי טק, מול יזמים ו/או רשויות מקומיות
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022

אדריכלות עיצוב פנים
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר באדריכלות ועיצוב פנים/ אדריכלות נוף ממוסד מוכר
 • ניסיון בעבודה עם מוסדות חינוך של לפחות 5 שנים (צירוף המלצות ממוסדות החינוך ומרשויות מקומיות להן סיפק שירותים אלה) הצגת תוצרי עבודה רלוונטיים
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועץ להכנת מכרז אשפה
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • 5 שנות ניסיון במתן שירותי ייעוץ והכנת מכרזים עבור לפחות 3 רשויות מקומיות
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועץ להכנת מכרז טיאוט
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • 10 שנות ניסיון במתן שירותי ייעוץ והכנת מכרזים ללפחות 3 רשויות מקומיות ב – 10 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועץ מפקח לפיתוח נוף ואחזקת שטחי גינון
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • למציע תעודת הסמכה לגננות נוי סוג1 או 3 ישן עם ותק של לפחות 6 שנים, ותעודת הסמכה לפיקוח על קבלני גינון
 • למציע המלצות מרשויות בהם בוצע פיקוח/פיתוח נוף על ידיו
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועץ קרקע לנושא אשפה
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • מהנדס אזרחי מומחה
 • ניסיון של 5 שנים לפחות (צירוף אסמכתאות)
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
יועץ תברואה לאישור תכנית בניה בנושא אשפה ומחזור
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון מוכח של 10 שנים לפחות של עבודה ב- 5 רשויות מקומיות, לפחות, בייעוץ. צירוף רשימה מפורטת של הפרויקטים
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
מהנדס חשמל
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • מהנדס חשמל זרם חזק רשום
 • ניסיון מוכר של 10 שנים לפחות, הועסק ב-5 רשויות מקומיות לפחות בתחום תאורת רחובות (צירוף תעודות ורישיונות)
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
מתכנן לצורך פתרון ניקוז או שיקום של מיסעה
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • מהנדס אזרחי
 • ניסיון של 5 שנים לפחות בתכנון כבישים (צירוף אסמכתאות)
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
תכנון גני משחקים
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין, רשום בפנקס המקצועי הרלוונטי (פנקס מהנדסים/אדריכלים וכו') ככל שחלה חובה על פי חוק לצורך מתן השירותים בתחום המבוקש
 • ניסיון מוכח של 5 שנים בייעוץ להקמת גני משחקים, בחירת המתקנים ומיקומם לפי הצרכים ההתפתחותיים של הילדים
תאריך אחרון לרישום 27/05/2022
Loading...