עיריית אור יהודה
רישום מקוון למאגר יועצים וספקים

עיריית אור יהודה מזמינה יועצים וספקים להציע את מועמדותם באופן מקוון - באמצעות אתר זה, להיכלל במאגר המציעים שהיא מנהלת לצורך התקשרויות לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון מיוחדים.

להלן קישור אל אתר העירייה ובו מופיע נוהל מחייב לגבי ההרשמה למאגר.

התחומים הנדרשים לעירייה והמועד האחרון להגשת בקשה להכללה במאגר מול כל תחום מוצגים בתחתית דף זה !

יובהר כי תהליך זה אינו מכרז ו/או נוהל הצעות מחיר ואין בו כדי להוות התחייבות כלשהי של העירייה להתקשר עם מי מהמציעים שיגישו את מועמדותם להיכלל במאגר.

האתר מותאם לגלישה בדפדפנים עדכניים: Google Chrome  ובנוסף ב- Microsoft Edge ו- Safari. שימוש בדפדפנים אחרים אינו רצוי ועלול לשבש את תהליך ההרשמה.

לצפיה במאגר המאושר לחץ כאן

רישום וכניסת
ספקים

שלום.  כתובת ה- IP שלך 44.197.230.180. להמשך תהליך הרישום יש להצטייד במכשיר טלפון סלולרי ובמספר ע"מ/ח"פ/ע"ר/ש"ר. לחיצה על כפתור "כניסה" מהווה אישור כי קראת והסכמת לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות כפי שמופיעים בתחתית כל עמוד באתר זה
החלפת מספר לכניסה

מאגר היועצים והספקים פתוח לתחומים הבאים

יועץ בטיחות באירועים המוניים
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • מהנדס בטיחות הרשום בפנקס המהנדסים במדור בטיחות ובמדור מבנים במשרד הכלכלה ובעל אישור מטעם משרד הכלכלה
 • ניסיון של 5 שנים לפחות בניהול הבטיחות באירועים המוניים בהם כמות הצופים 6,000 איש ומעלה
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025

יועץ מומחה למיצוי הכנסות ממשרד החינוך
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • המציע הוא עו"ד או רואה חשבון
 • ניסיון של 3 שנים לפחות בייעוץ לפחות ל-3 מחלקות/ אגפי חינוך ברשויות מקומיות שונות
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025
יועץ תמיכה ובקרה לתיכון השש שנתי בהיבטי תקן השעות, קליטת התלמידים ובקרת כ"א אדם של מורים ומנהלה
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • המציע הוא רואה חשבון או כלכלן
 • ניסיון של 5 שנים לפחות בייעוץ לפחות ל-3 מחלקות/ אגפי חינוך ברשויות מקומיות שונות
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025
יועצים בתחומים חינוכיים: פדגוגיה, תקשוב וסביבות למידה
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון של 3 שנים, לפחות, מתוך 5 השנים האחרונות בהובלת תהליכים ותוכניות חינוכיות מוכרות (בצירוף המלצות)
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025

יועץ כלכלן לביצוע עבודות תמחיר
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון במתן ייעוץ ל- 3 רשויות מקומיות, לפחות, במהלך 5 השנים האחרונות, לפחות
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025
יועץ לבקרה חשבונאית
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון במתן ייעוץ ל- 3 רשויות מקומיות, לפחות, במהלך 5 השנים האחרונות, לפחות
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025
יועץ להכנת תחשיבים כלכליים לחוקי עזר ברשויות המקומיות
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון במתן ייעוץ ל- 3 רשויות מקומיות, לפחות, במהלך 5 השנים האחרונות, לפחות
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025
יועץ לכתיבת תכניות עסקיות וכלכליות
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון במתן ייעוץ ל- 3 רשויות מקומיות, לפחות, במהלך 5 השנים האחרונות, לפחות
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025
יועץ לנושא שכר
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון במתן ייעוץ ל- 3 רשויות מקומיות, לפחות, במהלך 5 השנים האחרונות, לפחות
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025
יועץ לשירותי חשבות
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון במתן ייעוץ ל- 3 רשויות מקומיות, לפחות, במהלך 5 השנים האחרונות, לפחות
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025

יועץ למיתוג
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין,
 • המציע הועסק ב-5 רשויות מקומיות לפחות בתחומים אלו המציע הינו ניסיון מוכר של 10 שנים לפחות (צירוף 2 דוגמאות לפחות של עבודות מיתוג שהכין בעבר)
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025
יועץ לפרסום, טיפול ותחזוקת אתר האינטרנט ותפעול דפי הפייסבוק של העירייה ושל ראש העיר
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין,
 • המציע הועסק ב-5 רשויות מקומיות לפחות בתחומים אלו המציע הינו ניסיון מוכר של 10 שנים לפחות
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025

יועץ סביבתי
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון רלוונטי ברשויות מקומיות של 5 שנים לפחות
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025

יועץ תנועה להכנת תכנית אב תנועה, פרויקטים תחבורתיים עירונים וחניה עירונית
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • מהנדס אזרחי ו/או מהנדס כבישים
 • ניסיון מוכח בהכנת תכנית אב תנועה ותחבורה ברשויות מקומיות צירוף תצהיר בנוסח חופשי מאומת ע"י עו"ד להוכחת הניסיון הנדרש)
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025
ייעוץ בפיתוח אורבני, כלכלי וחברתי
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין, רשום בפנקס המקצועי הרלוונטי (פנקס מהנדסים/אדריכלים וכו') ככל שחלה חובה על פי חוק לצורך מתן השירותים בתחום המבוקש
 • נסיון מוכח בניהול וקידום סטטוטורי בכל ההיררכיה התכנונית, ייעוץ ותכנון פרוגרמתי - בפן האורבני, כלכלי וחברתי, תכנון אסטרטגי עירוני ותכנון - יזמות עירונית
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025
מיפוי ומדידה
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • מודד מוסמך בתוקף
 • ניסיון של 5 שנים לפחות במדידות של טופוגרפיה ותשתיות עבור מוסדות ציבור
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025
מנהלי פרויקטים
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין, רשום בפנקס המקצועי הרלוונטי (פנקס מהנדסים/אדריכלים וכו') ככל שחלה חובה על פי חוק לצורך מתן השירותים בתחום המבוקש
 • ניסיון של 10 שנים לפחות בליווי וניהול פרויקטים ברשויות מקומיות מתכנון ועד למסירת הפרויקט
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025
מפקחים למחלקת תשתיות
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין, רשום בפנקס המקצועי הרלוונטי (פנקס מהנדסים/אדריכלים וכו') ככל שחלה חובה על פי חוק לצורך מתן השירותים בתחום המבוקש
 • ניסיון של 10 שנים לפחות בפיקוח על פרויקטים של תשתיות, סלילת כבישים וכיוצ"ב
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025
מפקחים על בניה
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין, רשום בפנקס המקצועי הרלוונטי (פנקס מהנדסים/אדריכלים וכו') ככל שחלה חובה על פי חוק לצורך מתן השירותים בתחום המבוקש
 • ניסיון של 10 שנים לפחות בפיקוח צמוד על פרויקטים של בניית מבני ציבור, מוסדות חינוך וכיוצ"ב
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025
שמאי מקרקעין/שמאי לוועדה המקומית לתכנון ובנייה
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • שמאי מקרקעין מורשה המחזיק ברשיון תקף
 • נסיון של לפחות 5 שנים בעבודה מול רשויות מקומיות. לצרף חוות דעת שמאיות שהוכנו בקשר לחיוב היטלי השבחה על ידי המציע
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025

יועץ מומחה לגיוס כספים ותקציבים מגופים ממשלתיים וגופי סמך
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון בעבודה עם לפחות 3 רשויות מקומיות במהלך 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025

יועץ המתמחה בביקורת פנימית ברשויות מקומיות וב"גוף עירוני מבוקר" בשלטון המקומי
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • מבקר פנימי ראשי מוסמך (CIA)
 • ניסיון של לפחות 10 שנים בייעוץ מהסוג הנדרש, ושל בפחות 3 רשויות מקומיות (צירוף העתקים של דו"חות ביקורת שהוגשו מהרשויות להן ניתן השירות)
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025

מיסוי כללי - אגרות, היטלי פיתוח והיטלי השבחה
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון בעבודה עם לפחות 3 רשויות מקומיות במהלך 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025
ייעוץ להסכמי גג – ליווי ביצוע ויישום הסכמי גג, לרבות הקמת מנהלת
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון בעבודה עם לפחות 3 רשויות מקומיות במהלך 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025
ייעוץ למנהלת להתחדשות עירונית
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון בעבודה עם לפחות 3 רשויות מקומיות במהלך 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025
ייעוץ משפטי בתחום ארנונה לרבות עררים והשגות, צווי ארנונה
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון בעבודה עם לפחות 3 רשויות מקומיות במהלך 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025
ייעוץ משפטי מקרקעין ונכסים
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון בעבודה עם לפחות 3 רשויות מקומיות במהלך 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025
ליטיגציה מנהלית לרבות תובענות ייצוגיות
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון בעבודה עם לפחות 3 רשויות מקומיות במהלך 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025
מתן חוות דעת משפטיות בתחום המוניציפאלי
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון בעבודה עם לפחות 3 רשויות מקומיות במהלך 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025

יועץ BI
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון של 3 שנים לפחות בארגון גדול אחד לפחות בעבודה עם power BI של מיקרוסופט
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025
יועץ אבטחת מידע
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון של 3 שנים לפחות בארגון גדול אחד לפחות בעבודה עם חומות אש, שרתים, הדרכת עובדים, תשתית פיזית ניסיון בארגונים גדולים היכרות עם מוצרי ARUBA
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025
יועץ איחסון מידע
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון של 3 שנים לפחות בארגון גדול אחד לפחות בעבודה הקשורה לאחסון מקומי, אחסון ענן, אחסון משולב
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025
יועץ אינטגרציה 
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון של 3 שנים לפחות בארגון גדול אחד לפחות בעבודה של ריבוי מערכות, ריבוי יצרנים, תוכנות שליטה וניטור
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025
יועץ לתחום תוכנות מיקרוסופט
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון של 3 שנים לפחות בארגון גדול אחד לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים: איפיון/ הדרכה/ הטמעה
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025
יועץ לתחום תשתיות תקשורת
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון של 3 שנים לפחות בארגון גדול אחד לפחות
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025
יועץ מערכות וידאו
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון של 3 שנים לפחות בארגון גדול אחד לפחות באחסון, אנלטיקה, ניהול תעבורה , היכרות טובה עם מוצרי HIK
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025
יועץ ניהול פרויקטים
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון מעל 10 פרויקטים משמעותיים מעל 200 משתמשי קצה
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025
יועץ עיר חכמה 
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון של 3 שנים לפחות בארגון גדול אחד לפחות בהבנה עמוקה של עולם system of systems
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025
יועץ רשתות
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון של 3 שנים לפחות בארגון גדול אחד לפחות בניהול VLAN, מתגי תקשורת, פתרונות מגוונים
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025
יועץ שרפוינט
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון של 3 שנים לפחות בארגון גדול אחד לפחות
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025

יועץ לבקרת שכר
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • המציע הנו רו"ח או תאגיד רשום בישראל כדין, בעל משרד רו"ח
 • ניסיון של 3 שנים לפחות בביצוע ביקורות על יישום הסכמי שכר ברשויות מקומיות, הכרות וניסיון קודם בשימוש עם תוכנות לבקרת שכר ממוחשבת
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025
יועץ לנושא חריגות שכר
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון מוכח של 5 שנים בהכנת הסכמי שכר ברשויות מקומיות, לרבות בתחום חריגות השכר (צירוף אסמכתאות להוכחת הניסיון)
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025
יועץ פנסיוני
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • על תואר אקדמי רלוונטי, יועץ פנסיוני כהגדרתו בחוק
 • ניסיון מוכח בייעוץ פנסיוני פרטני לעובדים וליווי וייעוץ מקצועי למעסיק בתחום הזכויות הפנסיוניות - לגופים פרטיים ו/או ציבוריים מעל 100 עובדים במהלך השנתיים האחרונות, לפחות (צירוף תצהיר מאומת כדין להוכחת הניסיון)
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025

אדריכלות עיצוב פנים
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר באדריכלות ועיצוב פנים/ אדריכלות נוף ממוסד מוכר
 • ניסיון בעבודה עם מוסדות חינוך של לפחות 5 שנים (צירוף המלצות ממוסדות החינוך ומרשויות מקומיות להן סיפק שירותים אלה) הצגת תוצרי עבודה רלוונטיים
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025
יועץ להכנת מכרז אשפה
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • 5 שנות ניסיון במתן שירותי ייעוץ והכנת מכרזים עבור לפחות 3 רשויות מקומיות
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025
יועץ להכנת מכרז טיאוט
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • 10 שנות ניסיון במתן שירותי ייעוץ והכנת מכרזים ללפחות 3 רשויות מקומיות ב – 10 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025
יועץ קרקע לנושא אשפה
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • מהנדס אזרחי מומחה
 • ניסיון של 5 שנים לפחות (צירוף אסמכתאות)
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025
יועץ תברואה לאישור תכנית בניה בנושא אשפה ומחזור
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • ניסיון מוכח של 10 שנים לפחות של עבודה ב- 5 רשויות מקומיות, לפחות, בייעוץ. צירוף רשימה מפורטת של הפרויקטים
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025
מהנדס חשמל
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • מהנדס חשמל זרם חזק רשום
 • ניסיון מוכר של 10 שנים לפחות, הועסק ב-5 רשויות מקומיות לפחות בתחום תאורת רחובות (צירוף תעודות ורישיונות)
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025
מתכנן לצורך פתרון ניקוז או שיקום של מיסעה
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • מהנדס אזרחי
 • ניסיון של 5 שנים לפחות בתכנון כבישים (צירוף אסמכתאות)
תאריך אחרון לרישום 15/06/2025
Loading...