עיריית נשר
רישום מקוון למאגר יועצים וספקים

עיריית נשר מזמינה יועצים וספקים להציע את מועמדותם באופן מקוון - באמצעות אתר זה, להיכלל במאגר המציעים שהיא מנהלת לצורך התקשרויות לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון מיוחדים

להלן קישור אל אתר העירייה בו מופיע נוהל מחייב לגבי ההרשמה למאגר

התחומים הנדרשים למועצה והמועד האחרון להגשת בקשה להכללה במאגר מול כל תחום מוצגים בתחתית דף זה !

יובהר כי תהליך זה אינו מכרז ו/או נוהל הצעות מחיר ואין בו כדי להוות התחייבות כלשהי של המועצה להתקשר עם מי מהמציעים שיגישו את מועמדותם להיכלל במאגר.

האתר מותאם לגלישה בדפדפנים עדכניים: Google Chrome  ובנוסף ב- Microsoft Edge ו- Safari. שימוש בדפדפנים אחרים אינו רצוי ועלול לשבש את תהליך ההרשמה.

רישום וכניסת
ספקים

שלום.  כתובת ה- IP שלך 44.197.230.180. להמשך תהליך הרישום יש להצטייד במכשיר טלפון סלולרי ובמספר ע"מ/ח"פ/ע"ר/ש"ר. לחיצה על כפתור "כניסה" מהווה אישור כי קראת והסכמת לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות כפי שמופיעים בתחתית כל עמוד באתר זה
החלפת מספר לכניסה

מאגר היועצים והספקים פתוח לתחומים הבאים

יועץ השקעות
תנאי סף:
 • בעל השכלה רלוונטית
 • מורשה לייעוץ השקעות וניהול תיקים
 • בעל ניסיון שלא יפחת מ-3 שנים בייעוץ השקעות/ניהול תיקי השקעות לכל הפחות ל- 3 רשויות מקומיות
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
יועץ כלכלי לכתיבת תכניות עסקיות
תנאי סף:
 • בעל השכלה של כלכלן או של רואה חשבון
 • כתב לפחות 5 תכניות עסקיות עבור רשויות מקומיות ב- 3 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
יועץ להטמעת תכנית עבודה מקושרת תקציב
תנאי סף:
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי
 • בידיו מערכת ומתודולוגיה המאפשרים לבצע את התהליך באופן יעיל
 • נסיון מוכח בהטמעת תכנית עבודה מקושרת תקציב, בלכל הפחות 3 עיריות ב- 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
יועץ למיצוי הכנסות ממשרד החינוך
תנאי סף:
 • המציע הוא כלכלן או רואה חשבון שמתמחה בכלכלת חינוך
 • למציע היכרות מעמיקה עם אופן ההתחשבנות בין משרד החינוך לבין בעלויות החינוך בישראל ובכלל זה בנושאי תקציב, שכר, היסעים, גני ילדים, חינוך מיוחד, ניהול עצמי וכו' וכן נסיון רב בניתוח ובבקרת הנתונים בתחום תוך שימוש במערכות המידע של משרד החינוך ובמערכות עזר
 • נסיון מוכח של עבודה בביצוע בקרה על התקציבים המתקבלים ממשרד החינוך בלכל הפחות 3 עיריות ב-3 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
ייעוץ ארגוני
תנאי סף:
 • תואר אקדמי רלוונטי ליועץ ולעובדיו הרלוונטיים לתחום
 • היכרות מעמיקה עם המגזר המוניציפאלי בישראל בתחום הניהול והארגון
 • נסיון מקצועי הנתמך בתצהיר שיעיד על ליווי 5 רשויות מקומיות לפחות ב- 3 השנים האחרונות בנושאים ארגוניים ובהם מבנה ארגוני ,הערכת עובדים ,פיתוח מנהלים ,כתיבת נהלים ,איכות וכו'
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
מיצוי תקציבי קולות קוראים ותמיכות
תנאי סף:
 • השכלה רלוונטית
 • ברשותו כלי לניהול תהליך ההגשה ולבקרת תקציבי הזכיה
 • ניסיון של 5 שנים לפחות בהטמעת תהליכים וכלים למיצוי תקציבי קולות קוראים בלכל הפחות 10 עיריות
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
רואי חשבון לביצוע עבודות בתחום החשבונאות
תנאי סף:
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי
 • רו"ח מוסמך
 • בעל ניסיון שלא יפחת מ-3 שנים בעבודה חשבונאית ברשויות מקומיות והכנת דוחות כספיים
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023

יועץ למוכנות לשעת חירום
תנאי סף:
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי/תעודות המעידות על הכשרה מתאימה
 • ניסיון של 3 שנים לפחות, בייעוץ ל 3 רשויות מקומית לכל הפחות, בנושא מוכנות לשעת חירום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
יועץ מרכיבי ביטחון טכנולוגים
תנאי סף:
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי/תעודות המעידות על הכשרה מתאימה
 • ניסיון של 3 שנים לפחות, בייעוץ ל 3 רשויות מקומית לכל הפחות, בנושא מרכיבי ביטחון טכנולוגיים
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023

מומחה לביצוע ביקורת ברשות מקומית
תנאי סף:
 • השכלה אקדמאית רלוונטית כדוגמת: חשבונאות, כלכלה, משפטים, הנדסה, אדריכלות, מדיניות ציבורית, חשבות שכר, חקירות, אבטחת מידע
 • התמחות מוכחת בנושא הביקורת ברשויות מקומיות
 • בעל ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בתחום הביקורת. עבודה מול 3 רשויות לפחות בנושא הביקורת
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023

ארנונה
תנאי סף:
 • ניסיון בתחומי משפטים, כלכלה או ראיית חשבון
 • בעל היכרות עמוקה ומוכחת עם עולם המיסוי המוניציפלי, עם החקיקה בנושא ארנונה והיכרות של צווי הארנונה ותעריפי הארנונה הנהוגים בשלטון המקומי בסיווגים השונים
 • בעל ניסיון מוכח של 4 שנים לפחות בייעוץ בתחום הארנונה לכל הפחות ל4 רשויות שהן מועצות מקומיות או עיריות.
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
ביטוח וניהול סיכונים
תנאי סף:
 • בעל השכלה רלוונטית בתחום
 • בעל רישוי מקצועי תקף לעסוק במקצוע
 • בעל נסיון של לכל הפחות 3 שנים בעבודה מול רשויות מקומיות ב4 שנים אחרונות, לרבות המלצות וציון אנשי קשר רלוונטיים
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
כלכלי להתייעלות וחסכון
תנאי סף:
 • בעל השכלה של כלכלן או של רואה חשבון
 • בעל ניסיון שלא יפחת מ-3 שנים בעבודה מול רשויות מקומיות בהטמעת תהליכי ייעול וחסכון
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
כלכלי לחישוב תעריפי היטלים
תנאי סף:
 • בעל השכלה של כלכלן או של רואה חשבון
 • בעל ניסיון שלא יפחת מ-3 שנים בעבודה מול רשויות מקומיות בביצוע חישובי תעריפי היטלים
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023

ייעוץ בנושא דוברות, מיתוג ויח"צ
תנאי סף:
 • בעל השכלה רלוונטית בתחום התקשורת
 • בעל ניסיון שלא יפחת מ-3שנים בעבודה בלכל הפחות 3 רשויות מקומיות בתחום יחסי ציבור, דוברות ומיתוג
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023

אגרונום
תנאי סף:
 • בעל תואר ראשון באגרונומיה במוסד אקדמי מוכר.
 • המציע בעל ניסיון של לפחות 3 שנים המסתיימות במועד הגשת המועמדות בפרויקטים ותכניות בתחום זה
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
אגרונומים ויועצי השקייה
תנאי סף:
 • המגיש בעל תעודה רלוונטית עם נסיון מוכח של 3 שנים בתחום לפחות
 • נסיון מוכח של 3 שנים לכל הפחות - בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
אדריכלות ובינוי ערים/תכנון מבנים/מתכנני ערים
תנאי סף:
 • המגיש בעל תעודה רלוונטית עם נסיון מוכח של 3 שנים בתחום לפחות
 • נסיון מוכח של 3 שנים לכל הפחות - בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
אדריכלות ותכנון ערים כולל בינוי
תנאי סף:
 • המגיש בעל תעודה רלוונטית עם ניסיון כ - 3 שנים בתחום לפחות
 • ניסיון מוכח של תכנון תב"עות ותכנון ערים בהיקף של 10 דונם לפחות ו/או 50 יח"ד לפחות 3 מהם במהלך 7 שנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
אדריכלות מבנים
תנאי סף:
 • אדריכל רשום ורשוי
 • רישיון בתוקף של 5 שנים נכון למועד הגשת המועמדות
 • ניסיון בתכנון 3 מבני ציבור ב-7 שנים האחרונות.
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
אדריכלות נוף
תנאי סף:
 • המגיש בעל תעודה רלוונטית עם נסיון מוכח של 3 שנים בתחום לפחות
 • נסיון מוכח של 3 שנים לכל הפחות - בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
אדריכלות פנים
תנאי סף:
 • המגיש בעל תעודה רלוונטית מוכר עם נסיון מוכח של 3 שנים בתחום לפחות
 • נסיון מוכח של 3 שנים לכל הפחות - בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
איטום
תנאי סף:
 • המציע בעל תעודה מוכרת בתחום.
 • רישוי מקצועי תקף לעובד ולעובדיו הרלוונטים
 • ניסיון של 3 שנים לפחות.
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
איכות הסביבה
תנאי סף:
 • בעל הכשרה מקצועית ואקדמית בתחומי איכות הסביבה לרבות: אקלים/ סביבה/אקולוגיה/אקוסטיקה
 • בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בתחום מול רשויות כולל תכנון ואיכות הסביבה , הגשת תסקירים וחוות דעת
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
אקולוגיה
תנאי סף:
 • המציע בעל תעודה מוכרת בתחום.
 • רישוי מקצועי תקף לעובד ולעובדיו הרלוונטים
 • ניסיון מוכח בליווי תכנון מפורט לביצוע (לרבות הכנת מפרט טכני מיוחד ופיקוח עליון) לפחות לשלושה אתרים ושלפחות אחד מהם בוצע בחמש שנים האחרונות. ניסיון מוכח בהכנת סקרים אקולוגים וחוות דעת כולל ייעוץ לתכנון של לפחות שלוש תכניות מתאר מפורטות.
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
בנייה ירוקה וקיימות
תנאי סף:
 • אדריכל רשוי / הנדסאי רשום
 • המציע בעל תעודת הסמכה מוכרת של מלווה בנייה ירוקה (של מכון התקנים הישראלי)בעל רישיון בתוקף נכון למועד הגשת המועמדות
 • המציע בעל ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים בליווי פרויקטים ותכניות המשלבות תכנון בר קיימא.
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
גיאולוגיה
תנאי סף:
 • המציע בעל תעודה מוכרת בתחום.
 • רישוי מקצועי תקף לעובד ולעובדיו הרלוונטים
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
הדמיות
תנאי סף:
 • המציע בעל תעודה מוכרת בתחום.
 • רישוי מקצועי תקף לעובד ולעובדיו הרלוונטים
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
הנדסת מבנים מסוכנים
תנאי סף:
 • מהנדס רשום בתחום הקונסטרוקציה
 • בעל רישיון בתוקף של למעלה מ-3 שנים נכון למועד הגשת המועמדות, רשום בפנקס המהנדסים/האדריכלים
 • בעל ניסיון מוכח של לפחות 5 שנים בתכנון ,ניהול פרויקט ופיקוח על מבנים מסוכנים.
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
הצללות מתקני משחק
תנאי סף:
 • המציע בעל תעודה מוכרת בתחום.
 • רישוי מקצועי תקף לעובד ולעובדיו הרלוונטים
 • ניסיון של 3 שנים לפחות.
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
יועץ אקוסטיקה
תנאי סף:
 • המגיש בעל תעודה רלוונטית מוכר עם נסיון מוכח של 3 שנים בתחום לפחות
 • נסיון מוכח של 3 שנים לכל הפחות - בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
יועץ לביסוס
תנאי סף:
 • המגיש בעל תעודה רלוונטית מוכר עם נסיון מוכח של 3 שנים בתחום לפחות
 • נסיון מוכח של 3 שנים לכל הפחות - בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
יועץ מיזוג אוויר
תנאי סף:
 • המגיש בעל תעודה רלוונטית מוכר עם נסיון מוכח של 3 שנים בתחום לפחות
 • נסיון מוכח של 3 שנים לכל הפחות - בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
יועץ תחבורה ציבורית
תנאי סף:
 • המגיש בעל תעודה רלוונטית מוכר עם נסיון מוכח של 3 שנים בתחום לפחות
 • נסיון מוכח של 3 שנים לכל הפחות - בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
יועץי נגישות
תנאי סף:
 • המגיש בעל תעודה רלוונטית מוכר עם נסיון מוכח של 3 שנים בתחום לפחות
 • נסיון מוכח של 3 שנים לכל הפחות - בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
יועצי בטיחות
תנאי סף:
 • המגיש בעל תעודה רלוונטית מוכר עם נסיון מוכח של 3 שנים בתחום לפחות
 • נסיון מוכח של 3 שנים לכל הפחות - בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
יועצי מטבחים
תנאי סף:
 • המגיש בעל תעודה רלוונטית מוכר עם נסיון מוכח של 3 שנים בתחום לפחות
 • נסיון מוכח של 3 שנים לכל הפחות - בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
יועצי מים/ביוב/ניקוז + מערכות השקייה
תנאי סף:
 • המגיש בעל תעודה רלוונטית מוכר עם נסיון מוכח של 3 שנים בתחום לפחות
 • נסיון מוכח של 3 שנים לכל הפחות - בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
יועצי מערכות חשמל
תנאי סף:
 • המגיש בעל תעודה רלוונטית מוכר עם נסיון מוכח של 3 שנים בתחום לפחות
 • נסיון מוכח של 3 שנים לכל הפחות - בתחום בעבודה מול לפחות שני רשויות מקומיות.
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
יועצי מערכות תאורה
תנאי סף:
 • המגיש בעל תעודת חשמלאי מוסמך
 • נסיון מוכח של 3 שנים לכל הפחות - בתחום בעבודה מול לפחות שני רשויות מקומיות.
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
יועצי קונסטרוקציה
תנאי סף:
 • המגיש בעל תעודה רלוונטית מוכר עם נסיון מוכח של 3 שנים בתחום לפחות
 • נסיון מוכח של 3 שנים לכל הפחות - בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
יועצי תאום תשתיות
תנאי סף:
 • המגיש בעל תעודה רלוונטית מוכר עם נסיון מוכח של 3 שנים בתחום לפחות
 • נסיון מוכח של 3 שנים לכל הפחות - בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
יועצי תחבורה ציבורית
תנאי סף:
 • המגיש בעל תעודה רלוונטית מוכר עם נסיון מוכח של 3 שנים בתחום לפחות
 • נסיון מוכח של 3 שנים לכל הפחות - בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
יועצי תנועה ותחבורה/כבישים
תנאי סף:
 • המגיש בעל תעודה רלוונטית מוכר עם נסיון מוכח של 3 שנים בתחום לפחות
 • נסיון מוכח של 3 שנים לכל הפחות - בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
יועצים להקמת בריכות שחיה טיפוליות
תנאי סף:
 • ניסיון של לפחות חמישה בריכות שחיה טיפוליות בשלוש השנים האחרונות
 • רשיון מהנדס\אדריכל בתוקף
 • תואר שני לפחות במקצוע רלבנטי
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
כמאות
תנאי סף:
 • מהנדס, אדריכל או הנדסאי רשום.
 • רישוי מקצועי תקף לעובד ולעובדיו הרלוונטים
 • המציע בעל ניסיון של 5 שנים בתחום.
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
מהנדסים אזרחיים
תנאי סף:
 • מהנדס רשום בתחום הנדסה אזרחית
 • בעל רישיון בתוקף של למעלה מ- 3 שנים, נכון למועד הגשת המועמדות, רשום בפנקס המהנדסים/האדריכלים
 • בעל ניסיון מוכח בתכנון מבנים הנדסיים או תשתיות של 5 שנים לפחות.
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
מודדים
תנאי סף:
 • המגיש בעל תעודה רלוונטית מוכר עם נסיון מוכח של 3 שנים בתחום לפחות
 • נסיון מוכח של 3 שנים לכל הפחות - בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
מורשה נגישות מתו"ס
תנאי סף:
 • תואר רלוונטי ממוסד מוכר בישראל
 • רישוי מקצועי תקף לעובד ולעובדיו הרלוונטים
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
מיגון
תנאי סף:
 • המציע בעל תעודה מוכרת בתחום.
 • רישוי מקצועי תקף לעובד ולעובדיו הרלוונטים
 • ניסיון של 3 שנים לפחות.
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
מעליות
תנאי סף:
 • המציע בעל תעודה מוכרת בתחום.
 • רישוי מקצועי תקף לעובד ולעובדיו הרלוונטים
 • ניסיון של 3 שנים לפחות.
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
מערכות סניטריות
תנאי סף:
 • תואר הנדסי רלוונטי ממוסד מוכר בישראל
 • רישוי מקצועי תקף
 • המציע בעל ניסיון בתחום זה של לפחות 5 שנים המסתיימות במועד הגשת המועמדות.
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
מתכנן כבישים פיזי
תנאי סף:
 • מהנדס אזרחי
 • בעל רישיון בתוקף נכון למועד הגשת המועמדות
 • בעל ניסיון של 5 שנים בתחום זה.
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
מתקנים סולארים ואנרגיות מתחדשות
תנאי סף:
 • המציע בעל תעודה מוכרת בתחום.
 • רישוי מקצועי תקף לעובד ולעובדיו הרלוונטים
 • ניסיון של 3 שנים לפחות.
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
ניהול תכנון וליווי תב"ע
תנאי סף:
 • השכלה אקדמית רלוונטית
 • מהנדס רשום או הנדסאי או אדריכל רשום או בעל תואר אקדמי רלוונטי
 • ניסיון של 3 שנים לפחות בניהול פרויקטים של עריכת תכניות אב/מתאריות או תב"ע בהיקף של 10 דונם לפחות ו/או 50 יח"ד או יותר.
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
פיקוח
תנאי סף:
 • המגיש בעל תעודה רלוונטית מוכר עם נסיון מוכח של 3 שנים בתחום לפחות
 • נסיון מוכח של 3 שנים לכל הפחות - בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
שמאות
תנאי סף:
 • תואר רלוונטי ממוסד מוכר בישראל
 • רישוי מקצועי תקף
 • בעל ניסיון בעבודה עבור וועדות תכנון ,עבודה מול רמ"י ,וכן בתחומים הבאים: הפקעות ,191 ,מיסוי ,תכנון ,ליווי תכנוני והיטלי השבחה.בעל וותק במקצוע (כלומר ,החל ממועד קבלת הרישיון) של 10 שנים לפחות.
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
תאום מערכות
תנאי סף:
 • המציע בעל תעודה מוכרת בתחום.
 • רישוי מקצועי תקף לעובד ולעובדיו הרלוונטים
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
תכנון ויעוץ אלומיניום
תנאי סף:
 • המציע בעל תעודה מוכרת בתחום.
 • ניסיון של 3 שנים לפחות
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
תכניות מתאר תכניות אב תכניות בנין עיר
תנאי סף:
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי בתכנון ערים ואדריכלות
 • רישיון בתוקף של 5 שנים נכון למועד הגשת המועמדות
 • ניסיון מוכח של מעל 3 תכניות בתכנון תב"עות כולל בינוי ערים 1:500 ו/או התחדשות עירונית.
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023

לכתיבת נהלי עבודה
תנאי סף:
 • תעודות השכלה ורשיונות כנדרש עפ"י דין
 • נסיון של 3 שנים לפחות ברשויות מקומיות
 • תאור 3 פרויקטים לפחות שביצע ב-3 שנים האחרונות ורשימת ממליצים
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023

אבחון פסיכודידקטי
תנאי סף:
 • פסיכולוג מוסמך
 • ניסיון מוכח והמלצות
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
בדיקה וטרינרית במוסדות חינוך
תנאי סף:
 • וטרינר מוסמך
 • ניסיון בעבודה עם מוסדות חינוך
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
בטיחות למוסדות חינוך
תנאי סף:
 • תואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחום
 • ניסיון מוכח של 5 שנים בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
בתחום החינוך הסביבתי
תנאי סף:
 • תואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחום
 • ניסיון מוכח של 5 שנים בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
בתחום הטכנולוגיה והחלל
תנאי סף:
 • מהנדס או בעל תואר שני בתחום
 • ניסיון מוכח של 5 שנים בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
בתחום חינוך סביבתי
תנאי סף:
 • המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום בישראל
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • בעל ניסיון שלא יפחת מ-3 שנים בעבודה מול רשויות מקומיות ו\או משרדי ממשלה בתחום ייעוץ סביבתי
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
הוראה מתקנת
תנאי סף:
 • תואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחום
 • ניסיון מוכח של 5 שנים בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
הנחיית קבוצות
תנאי סף:
 • תואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחום
 • ניסיון מוכח של 5 שנים בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
הערכה פסיכיאטרית
תנאי סף:
 • ד"ר ברפואה עם התמחות בפסיכיאטריה
 • ניסיון מוכח של 5 שנים בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
חינוכי
תנאי סף:
 • תואר שני בתחום
 • ניסיון מוכח של 5 שנים בתחום
 • ניסיון בעבודה עם מוסדות חינוך
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
טכנאי תקשוב למוסדות חינוך
תנאי סף:
 • תואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחום
 • ניסיון מוכח של 5 שנים בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
מאמנים אישיים - קואצ'רים
תנאי סף:
 • תעודת הסמכה רשמית בתחום
 • ניסיון מוכח של 5 שנים בתחום
 • המלצות
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
מדריך במדעים
תנאי סף:
 • תואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחום
 • ניסיון מוכח של 5 שנים בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
מדריך בתחום הטכנולוגיה והחלל
תנאי סף:
 • תואר שני בתחום
 • ניסיון מוכח של 5 שנים בתחום
 • ניסיון בעבודה עם מוסדות חינוך
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
מומחה למיצוי הכנסות ממשרד החינוך
תנאי סף:
 • המציע הוא כלכלן או רואה חשבון שמתמחה בכלכלת חינוך
 • למציע היכרות מעמיקה עם אופן ההתחשבנות בין משרד החינוך לבין בעלויות החינוך בישראל ובכלל זה בנושאי תקציב, שכר, היסעים, גני ילדים, חינוך מיוחד, ניהול עצמי וכו' וכן נסיון רב בניתוח ובבקרת הנתונים בתחום תוך שימוש במערכות המידע של משרד החינוך ובמערכות עזר
 • נסיון מוכח של עבודה בביצוע בקרה על התקציבים המתקבלים ממשרד החינוך בלכל הפחות 3 מועצות מקומיות ב- 2 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
מרצים בנושא מוטיבציה והשראה
תנאי סף:
 • ניסיון מוכח והמלצות
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
מרצים בתחומי החינוך השונים
תנאי סף:
 • תואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחום. יתרון לבעלי תואר שני
 • ניסיון מוכח של 5 שנים בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
מרצים למתמטיקה
תנאי סף:
 • תואר שני בתחום
 • ניסיון מוכח של 5 שנים בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
מתכנן לחידוש מבנים ושינויים במוסדות חינוך
תנאי סף:
 • מהנדס אזרחי
 • ניסיון מוכח של 5 שנים בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
סדנאות בנושאים פדגוגים
תנאי סף:
 • תואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחום
 • ניסיון מוכח של 5 שנים בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
סדנאות להעצמה אישית ומקצועית
תנאי סף:
 • תואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחום
 • ניסיון מוכח של 5 שנים בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
עיצוב פנים במבני חינוך ובמשרדים
תנאי סף:
 • תואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחום
 • מעצב פנים מוסמך
 • ניסיון מוכח והמלצות
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
תכנון סביבות למידה במוסדות חינוך
תנאי סף:
 • תואר הנדסאי
 • ניסיון מוכח של 5 שנים בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
תקשוב
תנאי סף:
 • תואר שני בתחום
 • ניסיון מוכח של 5 שנים בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023

יועץ בתחומים חינוכיים: פדגוגיה, תקשוב וסביבות למידה
תנאי סף:
 • בעל תואר אקדמאי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • רישוי מקצועי של היועץ ועובדיו הרלוונטיים בתכנים וטכנולוגיה המאושרים במשרד החינוך.
 • ניסיון של 3 שנים ,לפחות ,מתוך 5 שנים האחרונות בהובלת תהליכים ותוכניות חינוכיות מוכרות המבוססות על טכנולוגיות ניהול דאטה פדגוגית מאובטחת
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
יועץ להכנת תכניות אב בתחום החינוך
תנאי סף:
 • תעודות השכלה רלוונטיות
 • נסיון של 10 שנים לפחות בפיתוח תכניות בתחום החינוך
 • כתב לכל הפחות 3 תכניות אב לחינוך עבור רשויות מקומיות , ב- 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
יועץ פדגוגי
תנאי סף:
 • תעודות השכלה ורשיונות כנדרש עפ"י דין
 • ביצוע ייעוץ פדגוגי בלכל הפחות 3 רשויות מקומיות ב- 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023

יועץ לכתיבת מכרזים בתחום רכב בליסינג
תנאי סף:
 • בעל השכלה רלוונטית בתחום
 • נסיון של 3 שנים לפחות בייעוץ לכל הפחות ל-3 רשויות מקומיות בתחום מכרזי רכב בליסינג
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023

ייעוץ בנושא רישום מאגרי מידע
תנאי סף:
 • בעל רישיון עריכת דין בתוקף
 • בעל ניסיון בתחום שלא יפחת מ- 3 שנים
 • משרד שבו מועסקים לפחות 3 עורכי דין
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
ייעוץ לכתיבה וניסוח של חוקי עזר
תנאי סף:
 • בעל רישיון עריכת דין בתוקף
 • ניסיון של 3 שנים לפחות בעבודה מול משרד המשפטים/תחבורה או כל משרד ממשלתי אחר שרלוונטי לחוק העזר הייעודי
 • בעל משרד שבו מועסקים לפחות 5 עורכי דין
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
יעוץ בעניין ניהול נכסים לרבות הקצאות, הפקעות וכדומה
תנאי סף:
 • בעל רישיון עריכת דין בתוקף
 • בעל ניסיון בתחום שלא יפחת מ- 3 שנים
 • בעל משרד שבו מועסקים לפחות 5 עורכי דין
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
יעוץ בתחום דיני רשויות מקומיות - דיני נזיקין
תנאי סף:
 • בעל רישיון עריכת דין בתוקף
 • בעל ניסיון בתחום שלא יפחת מ- 3 שנים
 • בעל משרד שבו מועסקים לפחות 5 עורכי דין
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
יעוץ בתחום דיני רשויות מקומיות - דיני עבודה
תנאי סף:
 • בעל רישיון עריכת דין בתוקף
 • בעל ניסיון בתחום שלא יפחת מ- 3 שנים
 • בעל משרד שבו מועסקים לפחות 5 עורכי דין
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
יעוץ בתחום דיני רשויות מקומיות כללי
תנאי סף:
 • בעל רישיון עריכת דין בתוקף
 • בעל ניסיון בתחום שלא יפחת מ- 3 שנים
 • בעל משרד שבו מועסקים לפחות 3 עורכי דין
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
יעוץ ושירותים בהליכי גביה
תנאי סף:
 • בעל רישיון עריכת דין בתוקף
 • בעל ניסיון בתחום שלא יפחת מ- 3 שנים
 • בעל משרד שבו מועסקים לפחות 3 עורכי דין ו5 עובדים ייעודיים לתחום הגביה (בנוסף לעורכי הדין)
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
יעוץ ושירותים משפטיים בהליכי ארנונה
תנאי סף:
 • בעל רישיון עריכת דין בתוקף
 • בעל ניסיון בתחום שלא יפחת מ- 3 שנים
 • בעל משרד שבו מועסקים לפחות 5 עורכי דין
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
יעוץ חוזים, מכרזים והתקשרויות
תנאי סף:
 • בעל רישיון עריכת דין בתוקף
 • בעל ניסיון בתחום שלא יפחת מ- 3 שנים
 • בעל משרד שבו מועסקים לפחות 5 עורכי דין
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
יעוץ חוקי עזר
תנאי סף:
 • בעל רישיון עריכת דין בתוקף
 • בעל ניסיון בתחום שלא יפחת מ- 3 שנים
 • בעל משרד שבו מועסקים לפחות 5 עורכי דין
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
יעוץ מיסים והיטלי פיתוח
תנאי סף:
 • בעל רישיון עריכת דין בתוקף
 • בעל ניסיון בתחום שלא יפחת מ- 3 שנים
 • בעל משרד שבו מועסקים לפחות 5 עורכי דין
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023

ביקורת
תנאי סף:
 • השכלה אקדמאית רלוונטית כדוגמת: חשבונאות, כלכלה, משפטים, הנדסה, אדריכלות, מדיניות ציבורית, ביקורת.
 • מומחיות והתמחות בנושא הביקורת
 • בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בתחום הביקורת. עבודה מול 3 רשויות לפחות בנושא הביקורת.
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023

איפיון ופיתוח מערכות מידע מקוריות
תנאי סף:
 • בעל השכלה רלוונטית
 • בעל נסיון בפיתוח ויישום מערכות מידע מקוריות המותאמות לצרכים ייחודיים של רשות מקומית - ב3 רשויות מקומיות לפחות ב- 3 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
יועץ אבטחת מידע
תנאי סף:
 • בעל השכלה רלוונטית בתחום אבטחת מידע
 • נסיון של 3 שנים לפחות ברשויות מקומיות בעבודה מול לכל הפחות 3 רשויות מקומיות בתחום אבטחת מידע
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
יועץ לכתיבת מכרזים בתחום טלפוניה ותקשורת
תנאי סף:
 • בעל השכלה רלוונטית בתחום הטלפוניה והתקשרות
 • כתב לכל הפחות 5 מכרזים בנושא מערכות מידע עבור רשויות מקומיות ב- 3 השנים האחרונות
 • בעל ניסיון שלא יפחת מ-3 שנים בעבודה מול רשויות מקומיות ו\או משרדי ממשלה
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
יועץ לכתיבת מכרזים בתחום מערכות מידע
תנאי סף:
 • בעל השכלה רלוונטית בתחום המחשוב/מערכות מידע
 • כתב לכל הפחות 5 מכרזים/בקשות להצעות מחיר בנושא מערכות מידע עבור רשויות מקומיות ב- 3 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023

בנושא תקשורת
תנאי סף:
 • חברה/יועץ המתמחה בתחום המבוקש
 • בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
 • בעל ניסיון שלא יפחת מ-3 שנים בעבודה מול רשויות מקומיות ו\או משרדי ממשלה
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
מחשוב
תנאי סף:
 • חברה/יועץ המתמחה בתחום המבוקש
 • נסיון של 3 שנים לפחות ברשויות מקומיות
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
מערכות מידע
תנאי סף:
 • חברה/יועץ המתמחה בתחום המבוקש
 • נסיון של 3 שנים לפחות ברשויות מקומיות
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023

לזוגות צעירים
תנאי סף:
 • תעודות השכלה רלוונטיות
 • בעל ניסיון שלא יפחת מ-3 שנים בעבודה מול רשויות מקומיות ו\או משרדי ממשלה
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
לחיילים משוחררים
תנאי סף:
 • תעודות השכלה רלוונטיות
 • בעל ניסיון שלא יפחת מ-3 שנים בעבודה מול רשויות מקומיות ו\או משרדי ממשלה
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
לסטודנטים
תנאי סף:
 • תעודות השכלה רלוונטיות
 • בעל ניסיון שלא יפחת מ-3 שנים בעבודה מול רשויות מקומיות ו\או משרדי ממשלה
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
תעסוקה
תנאי סף:
 • תעודות השכלה רלוונטיות
 • בעל ניסיון שלא יפחת מ-3 שנים בעבודה מול רשויות מקומיות ו\או משרדי ממשלה
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023

בתחום דיני עבודה
תנאי סף:
 • בעל תואר אקדמי במשפטים
 • בעל רישוי מקצועי בתוקף
 • בעל ניסיון שלא יפחת מ-3 שנים בעבודה מול רשויות מקומיות בתחום דיני עבודה
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
חריגות שכר
תנאי סף:
 • בעל תואר אקדמאי רלוונטי
 • בעל ידע עמוק בחוקת השכר הנהוגה בשלטון המקומי
 • בעל ניסיון שלא יפחת מ-3 שנים בעבודה מול רשויות מקומיות בנושא טיפול בחריגות שכר
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
ייעוץ בנושא שכר, פנסיה וזכויות סוציאליות
תנאי סף:
 • בעל תואר אקדמאי רלוונטי
 • בעל ידע עמוק בחוקת השכר הנהוגה בשלטון המקומי
 • בעל ניסיון שלא יפחת מ-3 שנים בעבודה מול רשויות מקומיות בנושאי שכר
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023

יועץ אשפה יועץ מחזור
תנאי סף:
 • בעל השכלה רלוונטית בתחום
 • בעל ניסיון שלא יפחת מ-5 שנים בעבודה בתחום האשפה והמחזור מול לכל הפחות 3 עיריות
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
יועץ בתחום איכות הסביבה
תנאי סף:
 • בעל השכלה רלוונטית בתחום
 • בעל ניסיון שלא יפחת מ-5 שנים בעבודה בתחום האשפה והמחזור מול לכל הפחות 3 עיריות
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
יועץ גינון והשקייה
תנאי סף:
 • בעל השכלה רלוונטית בתחום
 • בעל ניסיון שלא יפחת מ-3 שנים בעבודה מול 3 עיריות לכל הפחות בנושא גינון עירוני
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
יועץ לחסכון באנרגיה/התייעלות אנרגטית
תנאי סף:
 • תעודות השכלה רלוונטיות
 • רישוי מקצועי תקף
 • בעל ניסיון שלא יפחת מ-5 שנים בעבודה בתחום האשפה והמחזור מול לכל הפחות 3 עיריות
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
יועץ קרינה
תנאי סף:
 • תעודות השכלה ורשיונות כנדרש עפ"י דין
 • רישוי מקצועי הנדרש על פי דין
 • בעל ניסיון שלא יפחת מ-3 שנים בעבודה מול רשויות מקומיות ו\או משרדי ממשלה בתחום הקרינה
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
יועץ תברואה/אשפה
תנאי סף:
 • בעל השכלה רלוונטית בתחום
 • בעל ניסיון שלא יפחת מ-3 שנים בעבודה בייעוץ ל- 3 עיריות לכל הפחות בנושא תברואה ואשפה
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023

מנחה קבוצות בתחום העבודה הקהילתית
תנאי סף:
 • תואר ראשון בתחום הסדנה הדרושה
 • נסיון של 3 שנים לפחות בהנחיית קבוצות בנושאים הנוגעים לרווחה , ב- 3 עיריות לפחות
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023

גינון
תנאי סף:
 • בעל השכלה רלוונטית בתחום
 • נסיון של 3 שנים לפחות בעבודה בתחום הייעוץ ברשויות מקומיות
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
לוכד חיות
תנאי סף:
 • בעל תעודות לוכד חיות (לרבות כלבים , חתולים, זוחלים ובעלי כנף)
 • ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות.
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
ניתוחי עיקור/סירוס חתולי רחוב
תנאי סף:
 • המגיש בעל תעודת ווטרינר לפחות 5 שנים
 • למגיש מקום לעריכת הניתוחים, המספיק ל-10 חתולים לפחות ביום אחד.
 • למגיש מקום לאשפוז החתולים לאחר הניתוח ל-24 שעות לפחות.
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
פנסיון כלבים
תנאי סף:
 • בעל פנסיון לכלבים אשר מפוקח ומאושר ע"י משרד החקלאות
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
תפעול ותחזוקה
תנאי סף:
 • בעל השכלה רלוונטית בתחום
 • נסיון של 3 שנים לפחות בעבודה בתחום הייעוץ ברשויות מקומיות
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023

ביצוע סקרי שביעות רצון
תנאי סף:
 • תואר רלוונטי ממוסד מוכר בישראל
 • רישוי מקצועי תקף
 • נסיון מקצועי הנתמך בתצהיר בביצוע פרויקטים ב- 10 רשויות מקומיות לפחות ב- 10 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
ביצוע סקרי תנועה
תנאי סף:
 • רישוי מקצועי תקף
 • ביצוע באמצעות מצלמות
 • ביצוע ספירות תנועה עבור משרד התחבורה/נתיבי ישראל
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
מהנדס כבישים
תנאי סף:
 • תואר בהנדסה אזרחית ממוסד מוכר בישראל
 • תעודת מומחה מטעם משרד התחבורה
 • נסיון בעבודה מול המפע"ת ביו"ש
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
מהנדס תנועה
תנאי סף:
 • תואר בהנדסה אזרחית ממוסד מוכר בישראל
 • תעודת מומחה מטעם משרד התחבורה
 • נסיון בעבודה מול המפע"ת ביו"ש
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
מודד
תנאי סף:
 • תואר רלוונטי ממוסד מוכר בישראל
 • תעודה תקפה של מודד מוסמך
 • נסיון מקצועי הנתמך בתצהיר בביצוע פרויקטים ב- 3 רשויות מקומיות לפחות ב- 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
נגישות מתו"ס
תנאי סף:
 • רישום במאגר היועצים של נציבות שוויון זכויות במשרד המשפטים
 • רישוי מקצועי תקף
 • נסיון מקצועי נתמך בתצהיר בעבודה מול משרד החינוך (הנגשה פרטנית) ומשרד הפנים
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
נגישות שירות
תנאי סף:
 • רישום במאגר היועצים של נציבות שוויון זכויות במשרד המשפטים
 • רישוי מקצועי תקף
 • נסיון בהכנת כתבי כמויות ומפרטים טכניים
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
תכנון גשרים
תנאי סף:
 • תואר בהנדסה אזרחית ממוסד מוכר בישראל
 • רישוי מקצועי תקף
 • נסיון מקצועי הנתמך בתצהיר בביצוע פרויקטים של תכנון 5 גשרים לפחות ב- 5 השנים האחרונות
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023

אינסטלציה
תנאי סף:
 • המגיש בעל תעודה רלוונטית מוכר עם נסיון מוכח של 3 שנים בתחום לפחות
 • נסיון מוכח של 3 שנים לכל הפחות - בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
הצללה סככות וקירוי
תנאי סף:
 • המציע בעל תעודה מוכרת בתחום רישוי מקצועי תקף לעובד ולעובדיו הרלוונים
 • נסיון מוכח של 3 שנים לכל הפחות - בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
מיזוג אוויר - ענף 170 ב
תנאי סף:
 • המגיש בעל תעודה רלוונטית
 • נסיון מוכח של 3 שנים לכל הפחות - בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
מעבדות מוסמכות לבדיקת ביטונים, בדיקת אפיון רשת מים
תנאי סף:
 • המגיש בעל תעודה רלוונטית
 • נסיון מוכח של 3 שנים לכל הפחות - בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
משטחי חיפוי - דשא סינטטי
תנאי סף:
 • המגיש בעל תעודה רלוונטית
 • נסיון מוכח של 3 שנים לכל הפחות - בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
מתקני ספורט/רצפות למגרשי ספורט
תנאי סף:
 • המגיש בעל תעודת קבלן מוכר
 • נסיון מוכח של 3 שנים לכל הפחות - בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
סימון תחזוקת כבישים
תנאי סף:
 • המגיש בעל תעודת קבלן מוכר
 • נסיון מוכח של 3 שנים לכל הפחות - בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
עבודות חשמל - ענף 160 א , 240 א
תנאי סף:
 • המגיש בעל תעודת קבלן מוכר
 • נסיון מוכח של 3 שנים לכל הפחות - בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
קבלן התקנת רמזורים - ענף 280 א
תנאי סף:
 • המגיש בעל תעודת קבלן מוכר
 • נסיון מוכח של 3 שנים לכל הפחות - בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
קבלן מעליות (תחום החזקה, פיקוח ובדיקות חצי שנתיות) - ענף 180 ב
תנאי סף:
 • המגיש בעל תעודת קבלן מוכר
 • נסיון מוכח של 3 שנים לכל הפחות - בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
קבלני איטום ענף 134 ב
תנאי סף:
 • המגיש בעל תעודת קבלן מוכר
 • נסיון מוכח של 3 שנים לכל הפחות - בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
קבלני פיתוח ענף 111 א או 100 ג
תנאי סף:
 • המגיש בעל תעודת קבלן מוכר
 • נסיון מוכח של 3 שנים לכל הפחות - בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
שיפוצים ענף 100 ג , או 131 א
תנאי סף:
 • המגיש בעל תעודת קבלן מוכר
 • נסיון מוכח של 3 שנים לכל הפחות - בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
תאורת רחוב/כבישים ענף 200 ג , או 220 ב, 270 א
תנאי סף:
 • המגיש בעל תעודת קבלן מוכר
 • נסיון מוכח של 3 שנים לכל הפחות - בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
תמרור ושילוט
תנאי סף:
 • המגיש בעל תעודת קבלן מוכר עם ניסיון מוכח כ - 5 שנים בתחום לפחות
 • נסיון מוכח של 3 שנים לכל הפחות - בתחום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023

אבטחת מערכות מידע
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
אביזרי אינסטלציה
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
אביזרי חשמל
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
איסוף ומחזור נייר
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
בניית אתרים
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
גדרות ועבודות גידור
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
גיזום וכריתת עצים
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
גינון - כלים, מעכות השקייה
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
גינון - פרחים ועצים - אספקת שתילים, פרחים ועצים
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
גינון והשקיה
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
גלאי עשן
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
גנרטורים
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
דלק ומוצריו
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
דפוס - עבודות דפוס, הדפסת חוברות וספרים
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
הדברת מזיקים
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
הובלות
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
הסעות
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
הצללות במוסדות חינוך
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
הצללות בשטחים ציבוריים
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
וילונות
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
חומרי בניין
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
חומרי בניין ואספקה טכנית
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
חומרי ניקוי
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
חשמל - ציוד וחומרים
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
טונרים וציוד משרדי אלקטרוני
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
כיבוד, קייטרינג
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
כלי נגינה, מערכות הגברה
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
מדפסות, סורקים
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
מוצרי בטיחות לכבישים
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
מוצרי חשמל ואלקטרוניקה
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
מזון ומשקאות - חלב, קפה, מים מינרליים
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
מחסנים למוסדות חינוך וציבור
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
מיחשוב - מחשבים, מחשבים ניידים, טאבלטים
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
מיפוי ומדידה
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
מנופים
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
מנעולים
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
מסגרות
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
מעצבים גרפיים
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
מערכות מידע- אחזקה ואספקה מערכות מחשב וציוד היקפי
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
מערכות תקשורת - אספקה, התקנה, אחזקה של מרכזיות ומכשירי טלפון
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
מערכות תקשורת וביטחון
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
משחקים לגני ילדים
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
מתנות, ותשורות
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
מתקני ספורט
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
נגרות
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
נופשונים, ימי גיבוש
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
ניקיון מבנים
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
סלולר – מכשירים, דיבוריות, מטענים וציוד נלווה
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
ספקי ברגים
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
ספקי ברזל
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
ספקי הגברה ותאורה לאירועים
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
ספקי חול (תקני למוסדות חינוך) וחול לבניה
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
ספקי מלט /בטון
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
עבודות אלומיניום
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
עבודות גבס
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
עבודות חשמל/משאבות
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
עבודות צביעה
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
עזרי לימוד
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
עיצוב מרחבי למידה
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
פינוי אשפה ופסולת
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
פרסום ויח"צ
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
פרקטים, שטיחים
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
צבעים - רכישת צבעים
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
ציוד אומנות ויצירה
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
ציוד הקפי לרכב – מצלמת דרך, צ'קלקות
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
ציוד ובגדי בטיחות
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
ציוד חד פעמי
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
ציוד טכני וחשמל
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
ציוד לגני ילים
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
ציוד למיחזור
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
ציוד משרדי וציוד מתכלה
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
ציוד ספורט - מוסדות חינוך
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
ציוד רחוב וחומרים לתיקון כבישים
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
ציוד תאורה
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
ציוד תקשורת
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
צילום - סטילס ווידאו
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
צילום,הדמיות,צילום אויר
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
קרמיקה וחיפויים
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
ריהוט
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
ריהוט וציוד לגני ילדים
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
ריהוט משרדי
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
ריהוט רחוב
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
רכישת/ השכרה ציוד לאירועים
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
רמזורים
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
שירותי כח אדם
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
שירותי ניקיון, פחי אשפה עגלות
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
שלטי רחוב
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
שלטים
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
שליחויות
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
שמירה ואבטחה - אבטחת אירועים, ישיבות, שמירה
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
שרותי הסעדה
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
תברואה - פחי אשפה, עגלות
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
תמלול, הקלטה וקלדנות
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
תמרורים וסימוני כביש
תאריך אחרון לרישום 06/05/2023
Loading...