עיריית הוד השרון מזמינה ספקי שירותים וטובין לסוגיהם להגיש את מועמדותם, אך ורק באמצעות מערכת זו, להיכלל בספר הספקים העירוני.

מצ"ב קישור לקול קורא שפרסמה העירייה בנושא

רשימת התחומים הנדרשים לעירייה מופיעה בתחתית עמוד זה.

ספק השייך לתחום רישום שלא מופיע ברשימה ומעוניין להירשם, מתבקש לשלוח הודעת דוא"ל אל  אל מחלקת חוזים ומכרזים במייל [email protected]

יובהר כי הליך זה אינו מכרז ו/או נוהל הצעות מחיר ואין בו כדי להוות התחייבות כלשהי של העירייה להתקשר עם מי מהפונים שיגישו את מועמדותם להיכלל במאגר הספקים,  או להגביל את סמכותה ושיקול דעתה בנושא, וכי רישום או אי רישום מועמד כלשהו למאגר הספקים יתבצע לפי נהלי העירייה ושיקוליה בלבד, ועל פי כל דין.

האתר מותאם לגלישה בדפדפנים עדכניים: Google Chrome  ובנוסף ב- Microsoft Edge ו- Safari. שימוש בדפדפנים אחרים אינו רצוי ועלול לשבש את תהליך ההרשמה.

 

 

רישום וכניסת
ספקים

שלום.  כתובת ה- IP שלך 100.26.196.222. להמשך תהליך הרישום יש להצטייד במכשיר טלפון סלולרי ובמספר ע"מ/ח"פ/ע"ר/ש"ר. לחיצה על כפתור "כניסה" מהווה אישור כי קראת והסכמת לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות כפי שמופיעים בתחתית כל עמוד באתר זה
החלפת מספר לכניסה