החברה לפיתוח הרצליה להלן ("החברה") מזמינה קבלנים, ספקים ויועצים במגוון תחומים, ענפים, או סיווגים, להציע את מועמדותם באופן מקוון - באמצעות אתר זה - להיכלל במאגר המציעים שהיא מנהלת לעניין התקשרויות בשווי הפטור מחובת עריכת מכרז וכן לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים ו/או יחסי אמון מיוחדים, וכן לצורך מכרזי זוטא המפורסמים על ידי החברה

להלן קישור אל מסמך ההזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר המציעים שפרסמה החברה

קליטת המועמדות להכללה במאגר מותנית בתשלום דמי טיפול בסך 290 ש"ח בתוספת מע"מ כחוק, שייגבו באמצעות כרטיס אשראי כחלק מתהליך הרישום

התחומים הנדרשים לחברה והמועד האחרון להגשת בקשה להכללה במאגר מול כל תחום מוצגים בתחתית דף זה !

יובהר כי תהליך זה אינו מכרז ו/או נוהל הצעות מחיר ואין בו כדי להוות התחייבות כלשהי של החברה להתקשר עם מי מהמציעים שיגישו את מועמדותם להיכלל במאגר.

האתר מותאם לגלישה בדפדפנים עדכניים: Google Chrome  ובנוסף ב- Microsoft Edge ו- Safari. שימוש בדפדפנים אחרים אינו רצוי ועלול לשבש את תהליך ההרשמה.

 

רישום וכניסת
ספקים

שלום.  כתובת ה- IP שלך 3.235.20.185. להמשך תהליך הרישום יש להצטייד במכשיר טלפון סלולרי ובמספר ע"מ/ח"פ/ע"ר/ש"ר. לחיצה על כפתור "כניסה" מהווה אישור כי קראת והסכמת לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות כפי שמופיעים בתחתית כל עמוד באתר זה
החלפת מספר לכניסה