החברה הכלכלית אילת בע"מ (להלן "החברה") מזמינה בזאת יועצים מתחומי מומחיות שונים, להציע את מועמדותם באופן מקוון - באמצעות אתר זה, להיכלל במאגר מציעים דיגיטלי חדש שהיא מקימה לצורך התקשרויות לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בהתאם להוראות הדין המחייב. 

תחומי הייעוץ הנדרשים לחברה, תנאי הסף והמועד האחרון להגשת בקשה לרישום למאגר מוצגים בתחתית דף זה.

הודעה על הקמת או עדכון מאגר היועצים ותנאיה מופיעה באתר החברה ובקישור זה. בהגשת הצעת המועמדות באמצעות האתר, מקבל על עצמו היועץ את הוראות ותנאי ההודעה.

יובהר כי הליך זה להקמת מאגר היועצים אינו בבחינת מכרז פומבי או נוהל הצעות מחיר ואין בהליך או בהצגת המועמדות כדי לגבש התחייבות כלשהי של החברה להתקשרות למתן שירותים עם מי מהמציעים.

האתר מותאם לגלישה בדפדפנים עדכניים: Google Chrome  ובנוסף ב- Microsoft Edge ו- Safari. שימוש בדפדפנים אחרים אינו רצוי ועלול לשבש את תהליך ההרשמה.

יועצים מאושרים לא נדרשים להירשם שוב !  לצפייה ברשימת היועצים המאושרים של החברה יש ללחוץ כאן

רישום וכניסת
מציעים

שלום.  כתובת ה- IP שלך 3.238.174.191. להמשך תהליך הרישום יש להצטייד במכשיר טלפון סלולרי. לחיצה על כפתור "הרשמה" מהווה אישור כי קראת והסכמת לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות כפי שמופיעים בתחתית כל עמוד באתר זה
החלפת מספר לכניסה