מועצה אזורית מטה בנימין (להלן "המועצה") מזמינה יועצים מתחומי מומחיות שונים, להציע את מועמדותם באופן מקוון - באמצעות אתר זה - להיכלל במאגר היועצים שהיא מנהלת לעניין התקשרויות לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים ו/או יחסי אמון מיוחדים.

בנוסף, המועצה מחדשת את ספר הספקים שלה ומזמינה ספקים מתחומים שונים להציע את מועמדותם באופן מקוון - באמצעות אתר זה, להיכלל בספר הספקים שהיא מנהלת לצורך התקשרויות בנוהל הצעות מחיר.

נוהל מחייב בנושא מפורסם באתר האינטרנט של המועצה

תחומי ההתמחות הנדרשים למועצה והמועד האחרון להגשת בקשה להכללה במאגר מול כל תחום מוצגים בתחתית דף זה !

יובהר כי תהליך זה אינו מכרז ו/או נוהל הצעות מחיר ואין בו כדי להוות התחייבות כלשהי של המועצה להתקשר עם מי מהמציעים שיגישו את מועמדותם להיכלל במאגר.

האתר מותאם לגלישה בדפדפנים עדכניים: Google Chrome  ובנוסף ב- Microsoft Edge ו- Safari. שימוש בדפדפנים אחרים אינו רצוי ועלול לשבש את תהליך ההרשמה.

לצפייה במאגר הספקים המאושרים יש ללחוץ על הקישור הבא

לצפייה במאגר היועצים המאושרים יש ללחוץ על הקישור הבא

 

רישום וכניסת
ספקים

שלום.  כתובת ה- IP שלך 44.221.73.157. להמשך תהליך הרישום יש להצטייד במכשיר טלפון סלולרי. לחיצה על כפתור "הרשמה" מהווה אישור כי קראת והסכמת לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות כפי שמופיעים בתחתית כל עמוד באתר זה
החלפת מספר לכניסה